Zakończono remont drogi Węglarki

Urząd Gminy informuje, że zakończył się remont drogi gminnej Węglarka w miejscowości Tymbark. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 270 mb oraz utwardzone pobocza.

Koszt inwestycji to ponad 119 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z obudową infrastruktury komunalnej i stabilizacją osuwisk: 55 282  zł.

zdjęcie: IWS