Ksiądz Kapelan Stanisław Kaczka Członkiem Honorowym OSP Tymbark

22 lipca br. w remizie tymbarskiej straży odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków.

W czasie obrad, przez aklamację przyjęto uchwałę o nadaniu Księdzu Kapelanowi Stanisławowi Kaczce tytułu Honorowy Członek OSP Tymbark.

W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o zakupie nieruchomości gruntowej na rzecz straży.

Tekst i zdj. ospt