Podziękowania od Wójta Gminy Tymbark

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark, Drodzy Goście,

Za nami XXVIII Dni Tymbarku. Dziękuję Państwu za udział i wspólnie spędzony czas. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Dni Tymbarku. Składam serdeczne podziękowania Panu prof. Tadeuszowi Słomce rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Antoniemu Tajdusiowi za objęcie patronatem imprezy oraz zapewnienie występu Zespołu Pieśni i Tańca Krakus. Dziękuję także władzom powiatu na czele ze Starostą Mieczysławem Urygą za wsparcie Dni Tymbarku.
Podziękowania kieruję również do sponsorów, w szczególności Firmy Tymbark MWS, do policji, ochotniczych straży pożarnych, służb porządkowych. Dziękuje także pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek Gminy, a także Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję mediom za objęcie patronatem medialnym tegorocznych Dni Tymbarku. 
Dziękuję również ks. Proboszczowi dr. Janowi Banachowi za odprawienie Mszy Świętej w intencji Gminy.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

Podczas XXVIII Dni Tymbarku