Podziękowania oraz życzenia dla starszego wizytatora Józefa Wojasa

Niespodziewanym akcentem na zakończenie uroczystości wręczania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w Gminie Tymbark, były podziękowania i życzenia dla starszego wizytatora Józefa Wojasa złożone przez władze samorządowe oraz dyrektorów szkół i pracowników ZEAS w Tymbarku.   Podziękowania były za lata współpracy Pana Wojasa w zakresie zadań oświatowych realizowanych przez samorząd, a życzenia to aktywnego i zdrowego życia 

IWS

W Tymbarku wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Dzisiaj  w Bibliotece Publicznej w Tymbarku zostały wręczone stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Stypendia akceptowane były przez komisję- powołaną przez Wójta Gminy- w składzie: przewodniczący radny Krzysztof Wiśniowski oraz członkowie: Panie Agnieszka Kądziołka oraz Małgorzata Dudziak. 

Stypendia wręczali: Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Przewodnicząca  RG Tymbark Stanisława Urbańska oraz St.wizytator Józef Wojas.

Uroczystość prowadziła Pani Agnieszka Kądziołka. Część artystyczną zapewnili stypendyści: Julia Dziadoń, Emilia Rząsa, Emilia Śmiech oraz Zuzanna Staśko. 

Na zakończenie przyszedł czas na przyjęcie w formie poczęstunku przygotowanego przez Panie z KGW Tymbark.

zdjęcia: IWS