Uroczystości odpustowe w Parafii Tymbark

Głównym uroczystościom odpustowym ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Parafii Tymbark przewodniczył oraz słowo wygłosił ks. Prałat Jan  Gębarowski, prepozyt Kapituły Wojnickiej.  Eucharystię sprawowali kapłani z parafii, ks.proboszcz dr Jan Banach oraz ks.Sylwester Taraszka, oraz księża rodacy: księża prałaci Franciszek Malarz, Antoni Augustyn (z Węglarki) oraz Czesław Szewczyk (z Podłopienia Jasnej), jak też ksiądz prałat dr Tomasz Atłas (obecnie Warszawa) oraz ks.Jakub Szyrszeń (obecnie Hiszpania).  Podczas Mszy św. oraz procesji grała Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton . Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Piotra Taczanowskiego. Po zakończonej Mszy świętej został poświęcony feletron ufundowany przez reaktywowane w lutym br. Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku. Zostało też poświęcone ziarno siewne. W Polsce Narodzenie Najświętszej Maryi Panny świętuje się też jako święto Matki Boskiej Siewnej, gdyż wówczas do kościoła przynosi się ziarno przeznaczone na jesienny zasiew, aby je kapłan poświęcił. Dopiero wtedy można było przystąpić do jesiennego siewu.

IWS

Kazanie księdza Prałata Jan Gębarowskiego

IWS

Plebiscyt „Gospodyni roku 2019” – twa etap powiatowy

Trwa plebiscyt  Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego  „Mistrzowie AGRO” . Z Gminy Tymbark  mamy kandydatkę w kategorii Gospodyni Roku 2019. Jest nią Pani Agnieszka Cebula. W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich 2019  możemy  głosować na  Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku . 

Informacja o Pani Agnieszce Cebuli ukazała się w piątkowym wydaniu Gazety Krakowskiej.

   

Mistrzowie AGRO – trwa głosowanie!