Można włączyć się akcji „Polska pod Krzyżem” biorąc udział w modlitwie w Pasierbcu!

W najbliższą sobotę we Włocławku odbędzie się wielka akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”.  Do modlitwy włączają się również inne miejscowości w Polsce, w tym również pasierbieckie sanktuarium.  Akcja „Polska pod Krzyżem”  została zauważona przez papieża Franciszka, który wyraził dla niej poparcie  i  pobłogosławił pielgrzymów, którzy wezmą w niej udział. 

– Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej „Polska pod Krzyżem” – mówił papież podczas środowej audiencji w Watykanie.

Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Ojciec święty powiedział, żeby „uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwali wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski”.

– Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię – powiedział Franciszek, którego cytuje Radio Watykańskie.

Akcja „Polska pod Krzyżem” jest kontynuacją „Wielkiej Pokuty” i „Różańca do Granic”.

Spotkanie informacyjne na temat inwestycji Podłęże – Piekiełko

W Bibliotece Publicznej w Tymbarku przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych SA przedstawili mieszkańcom Gminy Tymbark projekt przebiegu modernizowanej oraz nowej linii kolejowej oraz zmian  infrastruktury drogowej związanej z tą inwestycją. 

Przedstawiany był odcinek za odcinkiem linii kolejowej. Na każdym zmiany są bardzo istotne, albo linia kolejowa idzie po starym torze, ale tam są bardzo znaczne zmiany drogowe (odcinek na Podłopieniu), albo linia o nowym przebiegu (odcinek Tymbark-Piekiełko). Projekt zakłada wyburzenie dwóch domów na teremie Gminy Tymbark. Wywłaszczenia będą realizowane w przyszłym roku.  Geodeci już działają w terenie (zgodnie z prawem nie mają obowiązku zgłaszania, że  wchodzą na nieruchomość, chyba, że w pobliżu właściciel to powinni  go poinformować.) 

Na pytanie czy są jeszcze możliwie zmiany w projekcie, przedstawiciel odpowiedział, że tylko drobne korekty są dopuszczalne, ale te dotyczące przebiegu linii są już niemożliwe.  Studium wykonane było 2012 roku, 2014 było pierwsze wystąpienie do gmin informujące o ogólnym przebiegu, w 2016 było wykonane studium wykonalności (jest na stronie internetowej PKP). Nad tym studium pracowano w latach 2017 i 2018 i wówczas były zgłaszane uwagi.   

Sporo emocji zbudził zaprojektowany plac przeładunkowy, gdyż jest planowany od strony osiedla mieszkaniowego, jak też infrastruktura drogowa w okolicach cmentarza w Podłopieniu. 

Analizy akustyczne będą wykonywane w przyszłym roku, wówczas będą decyzje o zastosowaniu ekranów lub  innych wygłuszeniach. 

Obecnie do Gminy Tymbark został przesłany do zaopiniowania projekt zmian w infrastrukturze drogowej, można zgłaszać ewentualne uwagi.  Wójt złożył deklarację, że każda osoba zainteresowana sprawą może mieć wgląd do tej dokumentacji (przez kilka następnych dni, ogłoszenie będzie na stronie internetowej Urzędu).  Gmina zbierze uwagi, co do zmian drogowych,  i złoży je projektantowi. 

Temat jest trudny, dotyczy znacznej ilości mieszkańców (w zakresie przebiegu, wywłaszczeń), a w zakresie dróg, przejazdów , wiaduktów to praktycznie wszystkich, stąd na spotkanie przybyło bardzo dużo osób, a po jego zakończeniu rozmowy w grupach trwały jeszcze  długo.  

Z drugiej  strony inwestycja długo wyczekiwana, stwarzające możliwości rozwojowe, która pozwoli na  dojazd do  Krakowa w czasie ok. 35 min, co jest równoznaczne z możliwością dojazdu do pracy i nauki. Ewentualne zatrzymywanie się lub nie pociągów Intercity jest sprawą do ewentualnych rozmów, z pewnością będą kursy, które w Tymbarku nie będą miały przystanku. 

Strona internetowa PKP PLK o inwestycji Podłęże – Piekiełko:  http://podleze-piekielko.pl/o-inwestycji/.

IWS

zdjęcia: IWS

 

Wyrazy uznania dla kierowcy tira za podjęcie natychmiastowej akcji gaszenia płonącego samochodu na Zamieściu

Dzisiaj, ok.13.30 na Zamieściu, w trakcie jazdy zapalił się samochód osobowy. Na szczęście kierowca i pasażer zdążyli opuścić samochód – opowiedział  kierowca, który nadjeżdżał z naprzeciwka. Kierowca ten, po zatrzymaniu i zgłoszeniu zdarzenia na „112”, nagrał ten wypadek. Krótki filmik i zdjęcie przesył na adres  portalu, w celu docenienia postawy  kierowcy czerwonego tira, który niezwłocznie przystąpił do gaszenia płonącego samochodu.