Już w tą sobotę „Spotkanie ze Słowem” w kościele parafialnym w Tymbarku

Dlaczego lectio divina?

Lectio divina jest jedną z wielu metod medytacji, modlitwy Słowem Bożym, ale to metoda najstarsza, mająca przebogatą tradycję kształtowania życia modlitewnego w pierwszych piętnastu wiekach istnienia Kościoła.

 Na czym polega lectio divina?

To modlitwa Słowem Bożym w kilku krokach:

  1. LECTIO – czytanie – lektura, dobre poznanie tekstu,
  2. MEDITATIO – rozważanie – szukanie znaczenia tekstu,
  3. ORATIO – modlitwa – podjęcie rozmowy z Bogiem w duchu tekstu,
  4. CONTEMPLATIO – kontemplacja – spotkanie z Bogiem, którego poznaliśmy w lectio divina.

Więcej – wprowadzenie do Lectio Divina – na stronie Parafii Tymbark TUTAJ.

Mieszkania dla terytorialsów z Małopolski

W środę, 9 października br. w samo południe w siedzibie dowództwa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) podpisane zostało trójstronne porozumienie dotyczące możliwości wynajmu mieszkań dla terytorialsów z tej jednostki. Podpisali
je przedstawiciele: Agencji Mienia Wojskowego, spółki AMW TBS  KWATERA i 11MBOT. Porozumienie pozwoli na wykorzystanie pod wynajem zasobu mieszkaniowego należącego do spółki AMW KWATERA przy ul. Cieślewskiego w Krakowie. Pierwsi terytorialsi będą mogli tam zamieszkać jeszcze w tym roku. Dotąd lokale mieszkalne z zasobu Agencji otrzymywali wyłącznie żołnierze służby zawodowej. Teraz pojawiła się możliwość,
by w przypadku gdy potrzeby kwaterunkowe żołnierzy zawodowych są już w danym garnizonie zapewnione, a część lokali pozostaje niewykorzystana, możliwość najmu mieli również żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową (TSW).

Obecnie w ramach projektu zainteresowani terytorialsi będą mogli wynająć mieszkania w Krakowie, przy ul. Cieślewskiego. Liczba dostępnych mieszkań jest ograniczona. Lokale do wynajmu przysługiwać będą tylko na czas służby w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a czas zawartej umowy będzie wynosił do 2 lat. Stawki za najem będą preferencyjne i będą wynosiły  ok. 18,70 zł/ m². Oznacza to, że poza opłatami za media, za najem mieszkania o pow. 47 m² przy  ul. Cieślewskiego w Krakowie terytorials zapłaci ok. 880 zł.

Warunkiem wynajmu mieszkania jest by wynajmujący żołnierz WOT dostarczył dokumenty potwierdzające pełnienie terytorialnej służby wojskowej oraz uzyskał pozytywną opinię – rekomendację wystawioną przez dowódcę 11 MBOT.

Budynek przy ul. Cieślewskiego w Krakowie.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer Prasowy  11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

www: www.terytorialsi.mil.pl