Misyjny październik w szkole w Piekiełku

Październik 2019 roku papież Franciszek ogłosił  Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego była setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

Jego mottem były słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM to :
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Uczniowie naszej szkoły przez cały październik pod kierownictwem nauczycieli, wychowawców, katechety, rodziców wprowadzali w czyn prośbę Ojca świętego poprzez:

  • angażowanie się w tzw. Galaretkowe środy, z których dochód był przeznaczony na Misje,
  • loteryjkę fantową na rzecz Misji,
  • katechezy o tematyce misyjnej,
  • modlitwę w kaplicy pod wezwaniem św. Józefa w intencji misji,
  • pracę w szkolnym kole CARITAS w duchu misyjnym,
  • udział w szkolnym konkursie plastycznym p.t. Ochrzczeni i posłani – mój brat z innego kontynentu,
  • udział w konkursie na najładniejszy misyjny różaniec,
  • spotkanie z Misjonarzem w misyjnych barwach zaznaczając w ten sposób solidarność z dziećmi wszystkich kontynentów.

siostra Izabela

Ogrodzenia JONIEC® zostały wyróżnione tytułem DOBRA MARKA 2019 – Jakość, Zaufanie, Renoma.

Tytuł DOBRA MARKA 2019 – Jakość, Zaufanie, Renoma został przyznany firmie JONIEC® w kategorii: Polscy producenci: Ogrodzenia betonowe. Podstawą przyznania tytułu są rezultaty badań rynkowych zrealizowanych przez Dział Badań i Analiz Rynku Redakcji Forum Biznesu.

Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. W ramach Programu już po raz dziesiąty zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz, dokonanych między  innymi na podstawie ogólnodostępnych źródeł, objęte zostały głównie: pozycja rynkowa poszczególnych marek i ich progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów i klientów.

Anna Blaczkowska, Dyrektor Działu Promocji

od redakcji:  na zdjęciu poniżej Właściciel Firmy Mieczysław Joniec (po prawej) oraz Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek -lipiec 2019, zakończenie „III  Biegu  Górskiego o Złotą Paproć”, organizowanego przez firmę JONIEC.

zdjęcie: IWS