RELAX – Jubileusz 20–lecia istnienia. Ze starych kronik – Krzysztofa Wiśniowskiego

Historia Towarzystwa Sportowego RELAX rozpoczęła się pod koniec 1999 roku. Grupa miłośników sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu, postanowiła zrealizować swoje pragnienia. Podjęła udaną próbę – powstał jeszcze o nieokreślonej nazwie Klub. Inicjatorami i uczestnikami pierwszego treningu byli: Andrzej Abram, Janusz Kałużny, Jan Nuzia, Marek Mrózek, Grzegorz Kęska, Jarosław Oleksy, Krzysztof Wiśniowski, Jacek Lasek, Marek Steczowicz, Mirosław Sipak.

W dniu 2 listopada 1999 roku o godzinie 18.00, w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tymbarku, odbyło się pierwsze sportowe spotkanie,grano w koszykówkę i siatkówkę. Miły sportowo rozpoczęty wieczór był kontynuowany w Barze „U Wodza”, gdzie obradowano nad dalszymi kierunkami działalności. Ustalono wówczas, po burzliwej dyskusji pełną nazwę klubu: Towarzystwo Sportowe RELAX  

oraz:

– miejsca sportowych spotkań we wtorki i piątki, sale gimnastyczne:   w Tymbarku, Jurkowie i Słopnicach

– dyscypliny sportowe: koszykówka, siatkówka i piłka nożna.

– miejsce spotkań i zbiórek: Bar „U Wodza”

– organizowanie i udział w zawodach sportowych,

– nawiązywanie sportowych kontaktów z podobnymi organizacjami.

Mentorem i Skarbnikiem Klubu został właściciel „Baru u Wodza” Jan Nuzia, nazwany przez przyjaciół za Słowacji  Prezidentem.

Towarzystwo Sportowe RELAX nie zostało zgłoszone do Rejestru Stowarzyszeń Sportowych i nie posiadało statutu. Wszelkie zasady postępowania i działania oparte były na demokracji, kodeksie honorowym i dżentelmeńskich zasadach.

            Kolejne lata działalności RELAXU były bardzo owocne. Obrane na pierwszym zebraniu cele były realizowane z nawiązką. Wzrastająca popularność RELAXU, licznie organizowane zawody sportowe, przysparzały nowych członków. Wymagało to większej sali gimnastycznej, grano w Słopnicach w SP nr 2 oraz w SP w Jurkowie.

            Nawiązano kontakty z grupą oldboyów z Knurowa na Śląsku.

Były sportowe wizyty i rewizyty, turnieje i bankiety, integracja przebiegała na różnych poziomach. Szczególne zażyłe i trwałe, działania sportowo kulturalne, utrzymywane są do dzisiaj z Miastem partnerskim Spiske Vlachy na Słowacji.

Po dekadzie aktywnej działalności i napływie coraz to młodszych członków Towarzystwo Sportowego RELAX nastąpił rozłam. Oddane do użytku przez władze samorządowe w roku 2007 i 2008 Hala Sportowa i wielofunkcyjne boisko Orlik stały się nowymi arenami treningowymi. Zajęcia sportowe i organizowane turnieje odbywały się już w profesjonalnych warunkach.

Rozłam nie miał charakteru konfliktu, wynikał tylko z powodu różnicy realizowanych kierunków (preferowanych dyscyplin).  Młodsi członkowie Relaksu, zainteresowani byli piłką nożną, a ich dokonania na boisku były na mistrzowskim poziomie. Starsi, będąc już po 50.tce, preferowali siatkówkę i koszykówkę na swoim poziomie. Od tej pory  miłośnicy futbolu w poniedziałki i czwartki grywają na Orliku, a zimą na Hali Sportowej, pod okiem gospodarza obiektów Grzegorza Kęski. Grupa Seniorów, we wtorki prowadzona przez Janusza Kałużnego uprawia siatkówkę w sali gimnastycznej w Jurkowie.

Towarzystwo Sportowe RELAX, powstało z narastającej potrzeby uporządkowania i zorganizowania życia sportowego, dla początkowo małej grupy pasjonatów. Obecnie każdy chętny do uprawiania sportu może sprawdzić się w ogniu sportowej rywalizacji, w sposób dobrowolny i na swoim poziomie. Chociaż nazwy RELAX używa się już coraz rzadziej, to od niej się wszystko zaczęło.

Krzysztof Wiśniowski

Foto nr 1.
Sala gimnastyczna w Jurkowie – rok 2000. RELAX przed treningiem.
Janusz Kałużny, Wojciech Majeran, Jarek Oleksy, Jan Nuzia, Mirosław Sipak.
W dole: Krzysztof Wiśniowski, Jacek Lasek, Andrzej Stokłosa, Andrzej Abram, Marek Steczowicz.


Foto nr 2.
Prezident Klubu Jan Nuzia – odbiera gratulacje za dobrą grę.
Turniej Piłki Halowej – sala gimnastyczna ZS im KEN – 2002 rok.

Foto nr 3.
Turniej HPN w ZS im KEN rok 2002 – uczestnicy
Adam Urbański, Krzysztof Wiśniowski, Andrzej Stokłosa, Stanisław Trzaska, Jan Nuzia, Władysław Miśkowiec, Mirek Sipak, Grzegorz Kęska, Robert Nowak, w dole: Marek Mrózek, Jacek Lasek, Andrzej Abram, Krzysztof Mirek, Józef Czech, Jarosław Oleksy.

Foto nr 4.
Turniej 6-tek na trawie czerwiec 2002 rok. Jan Wiśniowski (sędzia), Wojciech Majeran, Krzysztof Mirek, Jarek Majeran, Józef Czech, Andrzej Opioła, Władysław Miśkowiec. W dole: Piotr Kapturkiewicz, Krzysztof Wiśniowski, … , Jan Szewczyk, Andrzej Niezabitowski, … , Tomasz Ociepka.

Foto nr 5.
RELAX na towarzyskiej wizycie w Spiske Vlachy 2004 rok.
Jarek Majeran, Jacek Lasek, Grzegorz Kęska, Wojciech Zborowski, Janusz Kałużny, Marek Mrózek,Tomasz Majeran, Janusz Mucha, Jan Nuzia, Krzysztof Wiśniowski. W dole: Stanisław Hric, Marek Lorinc , Andrzej Abram, Władysław Miśkowiec.

Foto nr 6.
Boisko Spiske Vlachy – czarwiec 2005. RELAX Tymbark przed meczem z Verbena Sp[ske Vlachy. Od lewej: Jacek Lasek, Krzysztof Mirek w dole Krzysztof Wiśniowski, Jan Nuzia, Janusz Kałużny, Andrzej Abram, Wojciech Zborowski. W środku stoją: Władysław Miśkowiec, Marek Mrózek, dalej Grzegorz Kęska i po prawej Grzegorz Pach, Tomasz Majeran, Jarek Majeran i Janusz Mucha.

Foto nr 7.
Boisko w Tymbarku 2006 rok. Przed meczem RELAX – Spiske Vlachy.

Foto nr 8.
Drużyna Relax, przed meczem towarzyskim – boisko Tymbark 2006 rok.
Stoją: Janusz Mucha, Jarosław Majeran, Józef Czech, Jarosław Oleksy, Jacek Lasek.
W dole: Tomasz Majeran, Mirosław Sipak, Marek Mrózek, Andrzej Abram, Grzegorz Kęska,
Grzegorz Pach, Janusz Kałużny, Krzysztof Wiśniowski.