Spacer Historyczny po Tymbarku

Dziesiąty z cyklu dwunastu Spacerów Historycznych w Powiecie Limanowskim dzisiaj, w sobotę, odbył się po Tymbarku. Tytuł spaceru brzmiał „Czemu Tymbark stracił sprawa miejskie”. Spacer poprowadził historyk Karol Wojtas. W Tymbarku swoją wiedzą dzieli się również z zebranymi dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut , historyk Przemysław Bukowiec oraz Roland Mielnicki.

Miejscem spotkania  Karola Wojtasa z uczestnikami spaceru było przed wejściem do Urzędu Gminy Tymbark. Tu Pan Karol opowiedział w skrócie historię królewskiego Tymbarku, o jego lokacji, latach rozwoju, właścicielach, o tymbarskiej parafii. Ksiądz proboszcz Jan Banach zaprosił zebranych do kościoła parafialnego (jako że sobota to akurat w scenerii  ślubnej).  W kościele Karol Wojtas przybliżył historię parafii, dekanatu, który w pewnym czasie obejmował też Limanową, omówił wystrój, który niestety jest stosunkowo nowy, gdyż nie zachowały się elementy wyposażenia kościoła z dawnych czasów. Jedynym niezaprzeczalnym zabytkiem jest kamienna chrzcielnica, historyczną wartość ma też obraz św.Anny Samotrzeciej, znajdujący się w bocznym ołtarzu.  Ksiądz proboszcz poprowadził uczestników spotkania do kaplicy rodu Myszkowskich. 

Następnym punktem spaceru był cmentarz parafialny w Tymbarku. Przy grobie inż. Józefa Marka była okazja to pokazania historii rozwoju kultury rolnej, hodowli bydła czerwonego, sadownictwa w naszych terenach. Na cmentarza odwiedzono też gród rodziny Turskich, po drodze oglądając stare, historyczne już, nagrobki. Kolejnym punktem był cmentarz wojskowy. Końcowym akcentem było zwiedzenie Izby Pamięci znajdującej się w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Po zakończeniu oficjalnego programu Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut zaprosiła wszystkich na ciasteczko i soki TYMBARK. Była to też okazja do dyskusji o dawnej i  bliższej historii Tymbarku. 

IWS

https://www.youtube.com/watch?v=VzY4soBH6r0&feature=youtu.be

zdjęcia: IWS

 

Tymbarska szkoła muzyczna uczciła Święto Niepodległości

W sobotę w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości. Wystąpili soliści, zespoły kameralne oraz zespół rytmiczny. Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły uczniowie wspólnie, wraz z widzami, śpiewali piosenki patriotyczne.

Dzisiejsza uroczystość połączona była z aktem pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
Uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki od Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, z podziękowaniem dla rodziców i uczniów, że wybrali szkołę, która jest prowadzona STO. 
W tym roku naukę rozpoczęło 34 uczniów, w klasie I dziecięcej  20,  a w I młodzieżowej 14.  

zdjęcia/wideo: SPSzM w Tymbarku

 

Laudacja z okazji Jubileuszu 70-lecia KS „HARNAŚ” Tymbark

Laudacja, która została zamieszczona na oficjalnej stronie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Nowy Sącz (http://nsozpn.pl/) 29 października.

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Piłkarze Klubu  Sportowego „Harnaś” Tymbark!

Szanowni Działacze!

W imieniu Zarządu MZPN Podokręgu w Nowym Sączu oraz swoim własnym   pragnę złożyć na ręce Pana Prezesa Klubu Sportowego „Harnaś” w Tymbarku  serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w związku z obchodami Jubileuszem 70-lecia Klubu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do założenia,  budowy i rozwoju Klubu;  działaczom i zawodnikom składamy serdeczne podziękowania i przekazuję wyrazy wielkiego uznania i szacunku. Okres 70 lat bardzo bogatej tradycji sportowej, to wysiłek wielu pokoleń działaczy, zawodników, trenerów i osób tworzących niepowtarzalną atmosferę wokół sportu jaką jest niewątpliwie piłka nożna w Tymbarku. Wasz Jubileusz jest wyjątkową okazją do podsumowania działalności Klubu, złożenia podziękowania jego założycielom oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych 70 lat przyczynili się do rozwoju piłki nożnej  w waszym regionie. Pamiętamy o wielkim zaangażowaniu władz gminy,  działaczy, lokalnego środowiska sportowego, a także przedsiębiorstwa jaką jest niewątpliwe „Tymbark”  w przedsięwzięciu, jakim była wieloletnia budowa  obiektu: stadionu i pawilonu sportowego. Wszystko po to, aby  Wasi sportowcy mieli godne warunki do treningów, a kibice mogli zasiąść na trybunach i być świadkami licznych wydarzeń sportowych. Klub Sportowy „Harnaś”  jest również nierozerwalnie związany z naszym Związkiem, wrósł w jego historię! W historię już byłego okręgu, a obecnie podokręgu   znalazł trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń działaczy tak Okręgowego Związku Piłki Nożnej jak obecnie MZPN Podokręgu Nowy Sącz. Z wielką dumą i radością obserwowaliśmy wielkie osiągnięcia Waszych piłkarzy. Sport kształtuje charaktery, sport uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi, uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, wygranych meczy, wzruszeń, ale przede wszystkim twarda szkoła życia. I za ten trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z Waszą młodzieżą wszystkim trenerom, działaczom i władzom Klubu Sportowego „Harnaś” Tymbark – proszę przyjąć wyrazy szacunku, uznania i podziękowania.  Doceniamy bardzo również starania władz Gminy, by piłkarze mieli godne warunki do treningu, a kibice mogli być świadkami znaczących wydarzeń sportowych. Jest jeszcze jeden wątek w historii tego klubu, który chciałbym podkreślić, to mądrość działaczy, nikogo nie wymieniam z imienia i nazwiska, zawsze jest ryzyko, że się kogoś pominie ale właśnie za taką normalność w Waszym klubie  dziękujemy!.

Jeszcze raz; w imieniu Zarządu MZPN Podokręgu w Nowym Sączu  proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata działalności klubu obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.

Robert Koral – prezes

HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ (46 – odcinek jubileuszowy) – ze starych kronik Krzysztofa Wiśniowskiego

Historia Piłki Nożnej to magiczna opowieść, która nie ma jasnego początku ale na pewno jest częścią dziejów ludzkości.

W okresie oświecenia, szesnastowieczni pisarze złotego wieku, dawali świadectwa o grze w piłkę nożną. Ojciec literatury polskiej Mikołaj Rej z Nagłowic w swym „Wizerunku…”pozostawił zdanie:

„Tłucze się po ścianach by nadęta piła, którą oni szaleńcy

co ją grają nogami i rękami bijąc popychają”

Tymi słowami, autor wyraził swą dezaprobatę i niechęć do gier piłkarskich. Był to zapewne pierwszy pisany w języku polskim komentarz sportowy.

Dzisiaj cały świat gra w piłkę nożną

Kolebką współczesnej piłki nożnej była Europa a ściślej – Wyspy Brytyjskie. To Anglicy w 1863 roku ujednolicili przepisy gry i wprowadzili piłkę do szkół. Byli mistrzami tej gry, od nich uczyli się inni. Piłka nożna zaczęła szybko zdobywać sobie szerokie rzesze sympatyków.

Na ziemiach polskich w piłkę zaczęto grywać przed rokiem 1891. Koło Nauczycielskie we Lwowie zademonstrowało na Zlocie Sokolim w 1892 roku pokaz tej dyscypliny. Pierwszy mecz rozegrano na kolejnym Zlocie Sokolim 14 lipca 1894 roku, pomiędzy drużynami Krakowa i Lwowa – wygrali Lwowiacy 1:0.

Po II wojnie światowej w piłkę nożną zaczęto grywać i w Tymbarku. Pierwszym miejscem na którym kopano piłkę była Targowica” plac nad rzeką Słopniczanką.

Narastająca potrzeba zorganizowania działalności w tej dziedzinie doprowadziła do podjęcia  konkretnych rozwiązań.

70 lat temu – 24 listopada 1949 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Klubu. Obecnych 150 członków uchwaliło pierwszy Statut  i powołało do życia pierwszy Zarząd Klubu. 

Prezesem został – Ludwik Pawlik – Dyrektor PSOW.

V – ce Prezesi – Stanisław Szymański – Dyrektor Liceum.

                            – Rudolf Bednarczyk – lekarz.

Klub został zarejestrowany w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Sportowego „Spójnia” wWarszawie i przyjął nazwę Klub Sportowy „Spójnia” Tymbark.

Nazwa Klubu ulegała kilkakrotnie zmianie:

1950 – KS „Spójnia” Tymbark

1954 – KS „Sparta” Tymbark

1957 –  KS „Harnaś” Tymbark (inicjatorem zmiany nazwy Klubu był Józef Kaleta)

1987 – LKS „Harnaś” Tymbark przy ZRPH „Iglopol”

1990 – LKS „Harnaś” w Tymbarku

1994 – LKS „Harnaś – Browar” Tymbark

1995 – KS  TYMBARK w Tymbarku

2019 – KS Harnaś Tymbark

Przedstawione poniżej fotografie były już prezentowane, ale ich historyczny charakter jest adekwatny do klimatu obchodzonego jubileuszu.

cdn.

Foto nr 1.
Niedziela na boisku w Tymbarku w roku 1953.

Foto nr 2.
Przyjaciele z boiska: Leon Filipiak, Adam Stasik, Badura, Feliks Trzaska, Andrzej Sipak.

Foto nr 3.
Rok 1958 – Drużyna Harnasia, nowoczesnym wówczas STAREM, wyjeżdża na mecz.
Przed autem stoi Andrzej Mucha na drabince Leon Filipiak.

Foto nr 4.
Juniorzy Harnasia– 12 października 1958 rok. Wówczas 18-latkowie 
Józef Kurek, Józef Sowa, Edward Zapała, Zbigniew Zborowski, Jan Kapturkiewicz, Leszek Gąsior.                                                                                W dole: Czesław Poczynek, Stanisław Poczynek, Czaban, Stanisław Kulig,  Jan Zborowski.

Foto nr 5.
Seniorzy Harnasia – boisko w Tymbarku – 1958 rok.
Eugeniusz Połeć, Adam Stasik, Aleksander Mucha, Zbigniew Majeran, Ćwiertniewicz, Leon Filipiak, Jan Smoleń, AndrzejSipak, Andrzej Nieznalski, Badura, Feliks Trzaska,

Foto nr 6.
Seniorzy Harnasia – boisko w Tymbarku – 1971 rok.
Adam Urbański, Julian Puchała, Jan Kawula, Stanisław Pachowicz, Jan Urbański, Stanisław Petranowicz, Stefan Stelmach, …, …, Stanisław Opioła

Foto nr 7.
Po 45 latach działalności Klubu, sukces -Harnaś w III lidze – czerwiec 1994 rok.
Rafał Dudzik, … , Jacek Dziadoń (Prezes), Jan Szewczyk, Tomasz Majeran, Janusz Piętoń (Działacz Klubowy), Jarek Majeran, Wojciech Majeran, Grzegorz Stokłosa, Ryszard Wroński, Bogdan Puchała, Zygmunt Chaja (lekarz), Marian Tajduś (Trener), Zbigniew Majeran (Członek Zarządu). W dole: Bogdan Smoter, Wojciech Dziadoń, Franciszek Mrózek, Maciej Olesiak, Czesław Kordeczka, Grzegorz Dziadoń, Mieczysław Kubatek, leżący Wojciech Zborowski.