Zaduszki Strażackie 2019

 
Jak jest już tradycją, od 2016 roku, druhowie strażacy w listopadzie spotykają się, aby wspólnie modlić się za  dusze zmarłych strażaków. Tak też dzisiaj w kościele parafialnym w Tymbarku  na tą szczególną modlitwą przybyli członkowie oraz poczty sztandarowe z OSP Jodłownik, OSP Krasne Lasocice, OSP Wilkowisko, OSP Piekiełko, OSP Podłopień, OSP Zawadka i OSP Tymbark.
Mszy świętej przewodniczył Kapelan Powiatu Limanowskiego ks.kustosz Bogdan Stelmach (mianowany przez księdza biskupa w miejsce obecnego proboszcza Parafii Jamy ks.Stanisława Kaczki). 
Podczas nabożeństwa grała Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton”, która również, przed i po Mszy Świętej, dała koncert  utworów żałobnych. 
IWS

IWS

 

Ślubowanie w rocznicę Odzyskania Niepodległości

13 listopada 2019 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uroczyście świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tej ważnej rocznicy towarzyszyło ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli:

Pan sierż. Łukasz Kowacz – przedstawiciel dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie

Pan ppłk Przemysław Juszczak – z  Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Pan ppłk Henryk Kiełbasa– Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu

Pan mł. insp. Krzysztof Chochliński – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej Pan asp. sztab. Andrzej Młynarczyk – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Limanowej

Pan st. insp. ZS Robert Nowak – Dowódca Jednostki Strzeleckiej nr 2007 ZS „Strzelec” OSW  im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku

Pan Grzegorz Dziadoń – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.

Pan Bogumił Grzyb – Radny Powiatu Limanowskiego.

Obecni byli również licznie zgromadzeni rodzice uczniów klas pierwszych.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek zwróciła szczególną uwagę na to, czym dziś jest patriotyzm i służba ojczyźnie. Podkreśliła znaczenie bezinteresownej miłości do Ojczyzny, uczucie dumy z bycia Polką i Polakiem, szacunek dla barw narodowych i symboli, kultury i tradycji, znajomości literatury narodowej oraz dbałość o piękno mowy ojczystej i działania proekologiczne, jako szacunek dla piękna przyrody. Pani Dyrektor dziękowała również rodzicom za obecność, podczas tej wyjątkowej dla ich dzieci uroczystości.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości była również okazją do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Złożyli oni przyrzeczenie na sztandar szkoły, zobowiązując się do zachowania godnej postawy ucznia, pracy na rzecz własnego rozwoju i dla dobra szkoły.

W trakcie uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali uczniom wyboru szkoły, a także życzyli uczniom, rodzicom i nauczycielom wszelkiego powodzenia w dalszej pracy i nauce. Zachęcali również młodzież do podejmowania w przyszłości pracy w służbach mundurowych.

W trakcie akademii młodzi artyści zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Towarzyszyła im również prezentacja multimedialna ukazująca drogę Polski do niepodległości.

Informacja/zdjęcia: ZS im.KEN w Tymbarku 

XII oraz XIII Spacer Historyczny – Limanowa (sobota) oraz Mszana Dolna (niedziela)


sobota, 16 listopada 2019 r. , godz. 13 00, Start spaceru pod pomnikiem Jana Pawła II przed bazyliką limanowską.
 
W niedzielę Spacer Historyczny odbędzie się w Mszanie Dolnej. 

Temat spaceru:  „Zawiłe początki Mszany Dolnej”.

Start spaceru o godz. 13:00 na płycie rynku w Mszanie Dolnej.

Spacer odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Należy mieć wygodne obuwie oraz coś przeciwdeszczowego. Osoby podróżujące samochodem proszone są o parkowanie na parkingu pod kościołem.

Prowadzenie spaceru Karol Wojtas.

IWS