Święty Sylwester – patron ostatniego dnia roku oraz księdza Sylwestra Taraszki

W ostatni dzień roku kalendarzowego – w liturgiczne wspomnienie św. Sylwestra – w kościołach odprawia się wieczorem nabożeństwa, które mają charakter dziękczynny, ekspiacyjny i błagalny zarazem. Duszpasterze zdają wtedy wiernym sprawozdanie z całorocznej pracy w parafii.

W Parafii Tymbark jest to też dzień, w którym ksiądz wikariusz Sylwester Taraszka obchodzi imieniny, o czym pamiętają parafianie, którzy poprzez swoich przedstawicieli złożyli mu następujące życzenia: 

Drogi Księże Sylwestrze.

Dzisiaj jest dzień Twego patrona, Św. Sylwestra – Papieża o prawie 21-letnim okresie pontyfikatu w latach 314 – 335. W długości pełnienia władzy na stolicy Piotrowej wyprzedza Go w dotychczasowej historii tylko 8 papieży (nie licząc Świętego Piotra), w tym Jan Paweł II. Pontyfikat Sylwestra I przypadł na dobry okres dla Kościoła, który nastąpił po 300 latach krwawych prześladowań Chrześcijan i po wydaniu w 313 roku Edyktu Mediolańskiego przez cesarza Konstantyna I Wielkiego. W czasie Jego pontyfikatu odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei i były formułowane podstawowe prawdy doktryny chrześcijańskiej.

Corocznie w dniu 31 grudnia Kościół Katolicki wspominając Sylwestra jako świętego, obchodzi jednocześnie zakończenie roku kalendarzowego celebrując nabożeństwa dziękczynne, ekspiacyjne i zarazem błagalne. Powszechnie Sylwester kojarzy się także ze świeckim pożegnaniem starego roku i powitaniem nowego, nadchodzącego roku.

Imię Sylwester – jakże piękne, aczkolwiek w Polsce dotychczas stosunkowo rzadkie, otrzymałeś przed laty na Chrzcie Świętym w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. W świątyni, której budową w pierwszym jej etapie w latach 1935 – 1939 kierował błogosławiony Ks. Roman Sitko, konsekrowanej później w 1984 r. przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, po długim okresie budowy i wyposażania.

Księże Sylwestrze nasz drogi solenizancie. Prosimy Cię, przyjmij więc od naszej wspólnoty parafialnej serdeczne życzenia imieninowe. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami oraz dobrym zdrowiem i przez działanie Ducha Świętego stale umacnia w Twym duszpasterskim powołaniu. Niech Matka Najświętsza – Królowa Apostołów i Matka Kapłanów czuwa nieustannie nad Tobą i prowadzi na wszystkich drogach Twego życia.

Dziękujemy Ci Księże Sylwestrze, że w swej posłudze sprawowania Eucharystii tak pięknie starasz się wypełniać wezwanie Pana Jezusa zapisane na kartach ewangelii Świętego Marka:„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże (…)”MK (10,13-16).

Cieszymy się, że jesteś z nami.Szczęść Boże.

ks. Sylwester Taraszka – Tymbark, Boże Narodzenie 2019 r.

Zakończono I etap prac przy kapliczne na Podłopieniu

W listopadzie bieżącego roku zakończył się I etap prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku z Podłopienia. Koszt całkowity renowacji to ponad 21 000 zł, w tym 5 000 zł Gmina Tymbark pozyskała w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2019, organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Zaplanowane na I etap prace wykonane zostały w 100%, a były to: demontaż obiektu i transport do pracowni, konserwacja techniczna, wykonanie nowego fundamentu oraz rekonstrukcja podstawy krzyża.

II etap prac przywdziany jest na rok 2020. Poniżej przedstawiamy fotografie kapliczki sprzed i po remoncie.

Kamienna kapliczka słupowa z Podłopienia wykonana z piaskowca (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczka została ufundowana w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

 

Kapliczkę na Podłopieniu na portalu pokazywałam w lipcu br.

Kapliczka w Podłopieniu (przy krajówce)

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL PSA!

Znaleziono psa TYMBARK!!!! Suczka błąkała się po ulicy Armii Krajowej na zakręcie w stronę Biedronki. Biegła środkiem ulicy. Suczka ma obrożę ale bez adresu. PILNIE poszukiwany właściciel. 507583743.