Tymbarski Ton wyruszył z pielgrzymką na Jasną Górę

Zgodnie z tradycją Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” rozpoczyna nowy rok pielgrzymką na Jasną Górę do Matki Boskiej Częstochowskiej, aby modlić się o zdrowie i Błogosławieństwo  Boże dla członków, ich rodzin, sponsorów oraz  przyjaciół orkiestry, Wójta i Rady Gminy Tymbark.  W tym roku pielgrzymi będą się też modlić o zdrowie ks.Józefa oraz polecać dusze zmarłych członków orkiestry, pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z orkiestrą: Michała Kapturkiewicza, Bogusława Sowę , który jeszcze rok temu na Jasnej Górze czytał Słowo Boże oraz śpiewał psalm na część Pana.

Tymbarski Ton będzie też kolędować w Częstochowie pod batutą Andrzeja Głowy.  

Pomysłodawcą oraz organizatorem pielgrzymki jest, jak zawsze niezawodny,  kierownik Orkiestry Ryszard Gawron. 

IWS