Podziękowania od Kierownika Orkiestry Tymbarski Ton oraz koncert kolędowy w Bazylice

Kierownik eStrażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton Pan Ryszard Gawron przesłał następujące podziękowania:

Chciałbym tą drogą bardzo podziękować wszystkim tym, dzięki którym mogła się odbyć tegoroczna pielgrzymka Orkiestry Tymbarski Ton na Jasną Górę, przed Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz koncerty kolędowe w częstochowskich świątyniach. 

Serdeczne Bóg zapłać Paulinom, Kapłanom  z Jasnej Góry, w szczególności Kustoszowi Waldemarowi Pastusiakowi oraz Ojcu Janowi Pachowi. Podziękowania składam Pani Bernadecie Miś oraz Siostrze Krystynie Majko. Dziękuję za zaproszenie oraz gościnne przyjęcie Proboszczowi parafii pw.Matki Bożej Częstochowskiej Ryszardowi Umańskiemu oraz Proboszczowi parafii pw.św.Wojciecha  Stanisławowi Iłczykowi. 

Dziękuję wszystkim Sponsorom oraz Przyjaciołom  Orkiestry. Bóg zapłać!

Dziękuję wszystkim Członkom Orkiestry. Dziękuję Kapelmistrzowi Andrzejowi Głowie za pracę nad przygotowaniem Orkiestry  oraz za jej poprowadzenie.

Dziękuję rodzinom za pomoc oraz wyrozumiałość. 

Ryszard Gawron

Poniższej koncert kolędowy w wykonaniu Orkiestry Tymbarki Ton w bazylice jasnogórskiej, po zakończonej Mszy św.

wideo: IWS