Koncert Kolędowy 2020 w Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Niedzielny Koncert Noworoczny w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej rozpoczął się bardzo miłą uroczystością wręczenia stypendiów Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie uczniom – laureatom konkurów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.  Stypendia wręczyła Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek Dyrektor Szkoły, honorowy profesor oświaty. 

Prężniej było wspólne kolędowanie z chórem oraz występy zespołów kameralnych oraz zespołu tanecznego (występ szkolnej orkiestry oraz zespołu kameralnego został już przedstawiony na portalu). 

IWS