Zimowisko 2020

Pierwszego dnia naszych zajęć odwiedziliśmy Dyrekcję Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się nowa wystawa przyrodnicza. Zajęcia z Pracownikami Parku odbyły się w podziale na grupy. Potem jeszcze krótki spacer malowniczą doliną olszowego potoku i zabawa w długo wyczekiwanym śniegu. 

Drugi dzień był trochę bardziej zimowy. Odwiedziliśmy Ośrodek Rekolekcyjny pod Śnieżnicą i jak się okazało, udało nam się znaleźć odrobinę śniegu! W ruch poszły pojazd, udało się też ulepić bałwana i zbudować całkiem niezłe igloo! Nawet łopata lawinowa znalazła zastosowanie podczas budowy schodów.W drodze powrotnej było nieco ekstremalnie z powodu oblodzonego szlaku, ale wszyscy bezpiecznie dotarli do domu.

Trzeci dzień zajęć spędziliśmy w pobliżu naszej południowej granicy. Odwiedziliśmy Szczawnicę i położoną nieopodal wioskę Leśnica. Po drodze oczywiście pawilon edukacyjny Pienińskiego Parku Narodowego.:) Strzeliste skały nad doliną Dunajca i leśnickiego potoku zapamiętamy na długo!Potem posiłek w schronisku „Orlica” i powrót do domu.

Czwartek to zupełnie inna bajka. Mieliśmy małą „olimpiadę” złożoną z 12 konkurencji sprawnościowych. Było bardzo ambitnie, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a rekordziści zostali nagrodzeni pucharami!Rozdanie nagród odbyło się  na scenie – jak przystało na prawdziwych Olimpijczyków. 

Piąty i szósty dzień wcale nie były mniej aktywne. W piątek wybraliśmy się do pływalni w Limanowej. Kto nie mógł tego dnia pluskać się w wodzie, miał okazję na relaks w grocie solnej. Największą popularnością cieszyła się oczywiście zjeżdżalnia. Po osuszeniu i przebraniu przekąska i seans filmowy w kinie „Klaps”.

Sobotę planowaliśmy znacznie bardziej aktywnie, ale pani Zima widziała to zupełnie inaczej. Dlatego zamiast nart biegowych pojechaliśmy do Krynicy w poszukiwaniu zimy. Na górze parkowej faktycznie odkryliśmy resztki śniegu i od razu zabraliśmy się do „pracy”. Trzeba było ulepić bałwana na zapas, gdyby faktycznie zimy miało już nie być.

W zimowej półkolonii „Zimowe szaleństwo – Ferie 2020” wzięło udział 16 dzieci z terenu gminy Tymbark. Ich uczestnictwo zostało dofinansowane z budżetu Gminny.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Urzędu Gminy Tymbark oraz Wójtowi, panu Pawłowi Ptaszkowi za owocną współpracę przy realizacji przedsięwzięcia, a także dofinansowanie dla dzieci z terenu gminy.

Dariusz Bielak

Zebranie strażaków w Piekiełku

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekiełku druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym, na którym omówiono realizację zadań w roku 2019 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

W zebraniu uczestniczyli: mł. bryg. Jakub Krzyżak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Stanisław Przybylski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP oraz inspektor ds. p.poż. UG Robert Nowak.

W działalności jednostki w minionym roku na szczególną uwagę zasługuje fakt organizacji licznych akcji charytatywnych dla osób potrzebujących. To niewątpliwie wyróżnia Jednostkę OSP w Piekiełku wśród pozostałych jednostek. W bieżącym roku druhowie z Piekiełka obchodzą jubileusz 20-lecia działalności charytatywnej, nad którym patronat honorowy objął starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek leży u podstaw strażackiej służby i działalności charytatywnej druhów strażaków z Piekiełka. Bezinteresowna społeczna służba, troska, wrażliwość oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym niech w sercach druhów trwa do końca świata.

Robert Nowak