20 lat charytatywnej działalności OSP Piekiełko

OSP Piekiełko w sobotę podsumowało 20 lat swojej charytatywnej działalności. Po zakończonej Mszy św. druga część uroczystości odbyła się w budynku niepublicznej szkoły w Piekiełku.  Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który również wziął udział w wspólnym świętowaniu.   Obecni byli też Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, radni powiatowi Czesław Kawalec oraz Bogumił Grzyb, który również  współreprezentował OSP Szyk, który od ubiegłego roku włączył się w charytatywną działalność.  Udział wzięli kapłani: proboszcz Parafii Tymbark Jan Banach oraz ojciec Wiesław Dudar – dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów.  Z przybyłymi druhami z Piekiełka świętowali druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek : OSP Czernichów, OSP Szyk.  Druhowie zaprosili tych, którzy wspierają finansowo działalność jednostki OSP w Piekiełku.  Dla nich (oraz wspierających działalność mediów tj. Gość Niedzielny oraz portal Tymbark.in)  OSP Piekiełko przygotowało podziękowanie w postaci statuetek „SAMARYTANIN”, które wręczyli  Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wójt Paweł Ptaszek.  

Zanim to nastąpiło Naczelnik OSP Piekiełko Andrzej Czernek złożył sprawozdanie z 20 lat charytatywnej działalność OSP Piekiełko, pokazujące ogrom zaangażowania, serca i ciągłej, ale też i różnorodnej, w zależności od okoliczności i potrzeby, pomocy, jako druhowie inicjują i  organizują na rzecz potrzebujących.

Zostały też przekazane dary na rzecz misji, na ręce o.Wiesława Dudara, ufundowane przez OSP Szyk (organy) oraz OSP Piekiełko (szaty liturgiczne oraz zużyte znaczki). 

Gratulacje i podziękowania złożyli Starosta Limanowski, Wójt, radni powiatowi.  Robert Nowak  w imieniu tymbarskich Strzelców podziękował za działania na rzecz pielęgnowania pamięci  o kpt.Tadeuszu Paolone. 

Na zakończenie nastąpiła zapowiadana na wstępie niespodzianka, kulinarna niespodzianka: wykonany przez rodzinę druha z Piekiełka. wspaniały okolicznościowy, strażacki, tort.

IWS

IWS

 

 

Zebranie Wiejskie w Tymbarku

W Tymbarku rozpoczął się cykl Zebrań Wiejskich w poszczególnych pięciu miejscowościach Gminy Tymbark. Zebranie w Tymbarku, na które przybyli nielicznie mieszkańcy wsi Tymbark (na liście obecności było 31 nazwisk), prowadził Sołtys Andrzej Ligas.  Jednym z punktów było wystąpienie Wójta Gminy Pawła Ptaszka, który omówił najważniejsze sprawy w Gminie Tymbark, jakie miały miejsce w roku 2019.  Zarysował też plany na 2020 rok. Na zakończenie Wójt zwrócił się do mieszkańców z sugestią, do przemyślenia i przedyskutowania, aby podjąć działania zmierzające do przekształcenia Gminy Tymbark  ze statusu wiejskiego w status miejsko – wiejski, poprzez odzyskanie przez Tymbark praw miejskich. Głównym argumentami „za”, jakie Wójt przedstawił  to sprawiedliwość historyczna, gdyż  to właśnie Tymbark był pierwszą jednostką wiodącą na naszym terenie, co z biegiem  czasu zmieniło się na rzecz później  lokowanej Limanowej,  oraz  to, że charakter  infrastruktury, przedsiębiorczości oraz społeczny jest miejski. Ocena tej zmiany z punktu widzenia ekonomicznego wynosi  zero. 

Następnie Sołtys Andrzej Ligas złożył sprawozdanie z działalności sołectwa Tymbark w 2019 roku, a Tadeusz Rybka z gospodarki leśnej.  Zebranie Wiejskie podjęło dwie uchwały. Pierwsza upoważniające Sołtysa do dysponowania środkami finansowymi wsi Tymbark oraz w sprawie darowizny drewna na rzecz KS Harnaś na budowę wiaty na terenie boiska sportowego.

Sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców było kwestia czystości powietrza , co samorząd już zrobił w tym zakresie, i co zamierza. Zła jakość drogi pod Rynkiem od strony Podwisiołek, brak przejścia dla pieszych, z tej drogi, aby przejść na chodnik prowadzący np. do ośrodka zdrowia,  zapadnięta droga powiatowa na wysokości firmy Joniec,   niebezpiecznie śliska,  pokryta lodem, płyta Rynku, parkowanie w niedzielę samochodów na chodniku przed kościołem.  

Bardzo miłym akcentem było podziękowanie  złożone przez Sołtysa Andrzeja Ligasa Pani Skarbik Zofii Dudzie za pracę na rzecz wsi, gminy Tymbark (w związku z planowanym na lipiec przejściem Pani Zofii na emeryturę).

IWS