Szkolenie z musztry

Funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu rozpoczęli w Tymbarku szkolenie z zakresu musztry, Strzelców z klas mundurowych (policyjnych) tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, że musztra to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi). Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole natomiast musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.

Realizacja szkolenia w jednostce tymbarskiego Strzelca jest możliwa dzięki pomocy Komendanta KaOSG płk. SG Stanisława Laciugi i naczelnika Wydziału Odwodowego / Reprezentacyjnego / KaOSG ppłk. SG Krzysztofa Janusa, którym dyrekcja Zespołu Szkół w Tymbarku i młodzież Strzelecka, składa serdeczne podziękowania.

Robert Nowak