KLI 85998

Zakupiony w ubiegłym roku używany samochód terenowy Land Rover Defender 110, po pomyślnym procesie adaptacji został zarejestrowany i wprowadzony do podziału jako samochód specjalny lekki rozpoznawczo – ratowniczy /SLRR/, a wykorzystywany będzie przede wszystkim w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych w trudno dostępnym terenie. Na swoim wyposażeniu posiada torbę R-1 wraz z deską i szynami Kramera, drabinę nasadkową oraz sprzęt burzący, opcjonalnie można przewozić na nim pompę szlamową, opryskiwacz spalinowy, pilarki do drewna itp.

Istnieje także możliwość transportu osób poszkodowanych na desce ratowniczej wewnątrz pojazdu.

Pojazd jest wyposażony we wciągarkę, specjalny bagażnik na dachu, może przewozić maksymalnie osiem osób i w historii naszej jednostki jest pierwszym samochodem w kolorze białym. Zakres prac adaptacyjnych był następujący: renowacja lakieru nadwozia, montaż nowych elementów z blachy ryflowanej, wykonanie nowej tapicerki w kolorze czarno czerwonym, przegląd i konserwacja podwozia, montaż kompletu specjalnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, montaż oświetlenia pola pracy, oznakowanie pojazdu zgodnie z wymogami ustawy o ochronie p.poż.

Jesienią ubiegłego roku Land Rover został „sportretowany”na stoku Paproci i umieszczony jako zdjęcie główne w naszym kalendarzu strażackim na 2020 rok.

Koszty zakupu i adaptacji zostały poniesione w 2019 roku i wyniosły łącznie 55920 złotych, w tym 25720 złotych środki własne OSP Tymbark oraz 30200 złotych dotacja Gminy Tymbark. W środkach własnych OSP mieści się kwota 9964 zł zebrana w czasie zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2019 roku.

Oficjalną uroczystość poświęcenia, nadania imienia i przekazania planujemy na dzień 24 maja br.

W imieniu OSP Tymbark i w imieniu własnym za pomoc w zrealizowaniu przedsięwzięcia składam serdeczne podziękowania: Wójtowi i Radzie Gminy Tymbark, Firmie Czesława Czyrnka z Zamieścia, Firmie Profis Roberta Janczego, Firmie „Joniec” Mieczysława Jońca i wszystkim Ofiarodawcom.

Stanisław Przybylski, prezes OSP Tymbark

zdj. autor