Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – w kategorii szkół podstawowych Piekiełko bezkonkurencyjne!

„Młodzież Zapobiega Pożarom”  to temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań finałowych.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy I-VI

  1. Adam Rusnak NSP Piekiełko, 2. Aleksander Wroński NSP Piekiełko, 3. Karolina Górka NSP Piekiełko, 4. Łukasz Smoter NSP Piekiełko, 5. Kinga Wawrzyniak SP Tymbark.

W grupie szkół podstawowych klasy VII –  VIII:

  1. Anna Rusnak NSP Piekiełko, 2.Damian Kita NSP Piekiełko, 3.Błażej Sikoń NSP Piekiełko, 4.Krystian Marek NSP Piekiełko,  5. Magdalena Opach NSP Piekiełko.

W grupie szkół ponadpodstawowych:

  1. Hubert Łukasik, 2. Mariusz Włodarczyk, 3. Kacper Gumula, 4. Sandra Dudzik, 5. Martyna Piaskowy uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

 Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

 Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt. Dariusz Molek z KP PSP w Limanowej.

 Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.  

    Nagrody  zwycięzcom wręczali: wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, st. kpt. Dariusz Molek oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli: Firma FAKRO z Nowego Sącza, Firma JONIEC z Tymbarku, Firma Uchacz z Podłopienia, Pizzeria LUCCA z Tymbarku, Firma Tymbark MWS i IPN Warszawa. W tłusty czwartek pączki wszystkim uczestnikom ufundowała Gminna Spółdzielnia Samopomoc – Chłopska w Tymbarku. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Urząd Gminy w Tymbarku, który przygotowali Maria i  Stanisław Przybylscy. Gorącą atmosferę turnieju chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark MWS.

Robert Nowak

 

Ofiara … GPS?

Dzisiaj, przed 17-tą, samochód ciężarowy podjął próbę przejazdu do zakładów przez ul.Kościelną, a następnie obok cmentarza. Pomoc naszych druhów z tymbarskiej OSP okazała się niezbędna.

zdjęcia: IWS