„Mjr Antoni Gryzina-Lasek i Związek Czynu Zbrojnego” – wykład z cyklu „Ojcowie Konspiracji Ziemi Limanowskiej”

Dzisiaj, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrej, historyk Przemysław Bukowiec wygłosił wykład „Dobra – Zapomniane serce konspiracji. Mjr Antoni Gryzina-Lasek i Związek Czynu Zbrojnego”.  Było to drugie spotkanie z cyklu „Ojcowie Konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939 – 1942”. Na wykład przybyli z Warszawy żyjący członkowie rodziny majora Antoniego Gryziny-Lasek (najmłodszy syn majora – Sławomir – zmarł w Australii kilka lat temu).  Wyrazili oni dużą wdzięczność, szczególnie historykowi Przemysławowi Bukowcowi, za pracę nad przypomnieniem sylwetki majora.  Zwrócili się też do zgromadzonych o poparcie wniosku o nadanie Pijalni Wód w Szczawie imienia majora Antoniego Gryziny-Lasek.  Jak się okazuje  władze Szczawy odrzuciły, złożony przez  rodzinę majora, wniosek w tej sprawie. 

Projekt „Ojcowie Konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939 – 1942”  Stowarzyszenie Miłośników Historii Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańsliej, przy współudziale samorządów: Dobra, Słopnice oraz Gmina Limanowa. 

IWS

„Ojcowie Konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942” – spotkanie pierwsze: Skrzydlna