Sprawą naszego honoru jest pamięć – mówią i czynią tymbarscy Strzelcy

W tym tygodniu wybrani strzelcy naszej Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku oddali krew do Narodowego Centrum Krwi, w ramach święta Żołnierzy Niezłomnych 1 marca. 

Czy pamiętamy? Oczywiście, że tak, sprawą naszego honoru jest pamiętać o wielkich bohaterach i ich nie mniejszych czynach. Sprawą nadrzędną jest wspominać ludzi, którzy oddawali życie po to abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Jesteśmy pełni dumy, że w ramach historii naszego kraju możemy odszukać nazwiska ludzi, którzy nie bali się przeciwstawić radzieckiemu prześladowcy, by uwolnić spod jego jarzma swoich braci i siostry swoje – mówi plutonowy ZS Kacper Kordeczka z tymbarskiego Strzelca. 

W chwili obecnej nie musimy przechodzić tego co oni, Niezłomni musieli, ale czy to oznacza, że powinniśmy zaledwie cieszyć się wolnością? Kontynuujmy sami to co Żołnierze niezłomni mieli na celu, pomagajmy, wspierajmy, bądźmy ludźmi dla innych ludzi, oddajmy krew dla potrzebujących, tak jak oni oddawali krew i życie za nas. Bądźmy ich kontynuatorami przez małe gesty, bądźmy ich dumą i efektem ich starań i żyjmy tak, aby ich duch walki wśród nas Polaków nigdy nie umarł – kończy Kacper Kordeczka.

Robert Nowak

30-lecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

Dokładnie 30 lat temu – 27 lutego 1990 roku – Uchwałą  Nr VIII/43/90 Rady Narodowej w Tymbarku powołany został Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku. Z tej okazji, z inicjatywy Kierownika GOPS Pani Doroty Ogórek, zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, Sekretarz Gminy Stanisława Kaptur, Skarbnik Gminy Zofia Duda oraz Pracownicy Ośrodka.

Kierownik Ośrodka przedstawił rozwój jednostki w latach 1990-2020, wspominając poprzedników zarządzających jednostką: Panią Teresę Atłas (1990-1992), Pana Józefa Wikara (1992-1997), Panią Marię Parzuchę (1997), Panią Jolantę Skwarczek-Ichas (1997-2011). Podczas spotkania doceniono rolę pracowników Ośrodka, w tym pracowników socjalnych, którzy realizowali zadania Ośrodka od początków jego istnienia – takim pracownikiem jest Pani Anna Sopata (specjalista pracy socjalnej). W kolejnych latach, w związku z poszerzaniem zakresu działalności Ośrodka,  do zespołu dołączali pozostali pracownicy. Obecnie Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę 10 osób, które realizują zadania własne, jak również zlecone z zakresu administracji samorządowej i rządowej.

Podsumowując spotkanie Kierownik Ośrodka złożyła podziękowanie Wójtowi, jego poprzednikom, Przewodniczącej Rady i Radzie Gminy, Sekretarzowi, Skarbnikowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz pracownikom Ośrodka za wieloletnią, dobra współpracę na rzecz mieszkańców Gminy. 

Podziękowanie i życzenia z okazji jubileuszu pracownikom Ośrodka złożył także Wójt Paweł Ptaszek oraz pozostali zaproszeni goście.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark