Diecezja Tarnowska informuje o wprowadzonych zmianach przez Biskupa Andrzeja Jeża

Komunikat z 25.03,2020 r. opublikowany na oficjalnej stronie Diecezji Tarnowskiej: 

W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:

„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.

Trwają prace remontowe zaplecza na Orliku

Na boisku Orlik w Tymbarku trwają prace remontowe budynku stanowiącego zaplecze sportowe dla osób korzystających z boisk. Zakres robót obejmuje: docieplenie budynku, wymianę stolarki, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Realizacja tego zadania przywróci blask zapleczu socjalnemu kompleksu sportowego oraz komfort dla osób korzystających z Orlika.

Informacja/zdjęcie: UG Tymbark