Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom działających na ternie Gminy Tymbark

23 kwietnia br. Rada Gminy Tymbark podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zgodnie z uchwałą przedsiębiorcy, który wykaże spadek przychodów o co najmniej 20% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, przysługuje przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju, czerwcu 2020 roku – do 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorca chcący skorzystać ze wspomnianego wsparcia zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy w Tymbarku formularza informacyjnego, który stanowi załącznik do uchwały. Jednym z warunków przyznania wsparcia jest brak zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wnioski należy składać za pośrednictwem:

  •  ePUAP,
  • listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej wystawionej w holu urzędu.

  Linki do uchwały wraz z załącznikiem

Informacja: UG Tymbark 

BAJKA MUZYCZNA – część siódma

 

Gra Weronika Toporkiewicz

Gra Weronika Czech

Gra Blanka Krzyściak 

Gra Sara Guzik

Gra Rafał Trzupek

Gra Miłosz Koszut 

Uczniowie uczą się w klasie gitary SPSzM w Tymbarku – nauczyciel  Daniel Dwornik.

Poniżej duet gitarowy: Anabel Montesinos oraz Marco Tamayo. Pan Marco jest profesorem Akademii Muzycznej w Salzburgu i jest nauczycielem m.in.  absolwentki Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku  – Beaty Atłas.

 

BAJKA MUZYCZNA – część szósta

 

Gra Amelia  Rusin

Gra Zuzanna Żmuda

Trio wiolonczelowe w składzie: Ilona Hojda, Joanna Trzupek i Amelia Rusin , nauczyciel prowadzący Paulina Zielińska

Duet kontrabasowy w składzie: Franciszek Pyrć i Mateusz Mazgaj, nauczyciel prowadzący Piotr Południak