BAJKA MUZYCZNA – część ósma

Gra Wiktoria Toporkiewicz

Gra Piotr Danel

Gra Anna Kaptur

Gra Julia Kuchta 

gra Julia Nowosielska

Klasy fortepianu w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku prowadzą:  Leonardo Rizzo, Maryna Tokarenko oraz  Maria Guzik.

Dzień Strażaka w OSP Podłopień i OSP Zawadka – Msza Święta i błogosławieństwo wozu strażackiego o imieniu „Tomasz”

2 maja 2020 roku, w sobotę, druhowie z OSP Podłopień oraz z OSP Zawadka wzięli udział we Mszy św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu z okazji DNIA STRAŻAKA, podczas której dziękowali za  dotychczasową Opiekę Bożą, za wszelkie łaski, jak też prosili Boga, Matkę Bożą, za wstawiennictwem św.Floriana – patrona strażaków- o opiekę w kolejnym roku swojej służby. Był to dzień wyjątkowy, gdyż został pobłogosławiony samochód pożarniczy MAN, jaki otrzymała w kwietniu br. OSP w Podłopieniu. Zwiększenie gotowości bojowej o następny samochód nie było łatwe, a stało się możliwe dzięki współpracy Zarządu OSP Podłopień, jego prezesa Jacka Atłasa,  z Komendą Główną PSP, gdyż samochód ten został użyczony przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Aktu błogosławieństwa dokonał ks.prałat dr Tomasz Atłas, który wspiera działania druhów strażaków (prywatnie jest bratem prezesa Jacka, a pracuje w Warszawie pełniąc funkcję Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce).  Działalność  księdza Tomasza Atłasa zostały przez druhów z Podłopienia docenione, o czym można się przekonać patrząc na  imię, jakie zostało umieszczone na samochodzie. 

IWS

ksiądz prałat dr Tomasz Atłas przy nowym dla OSP Podlopień samochodzie strażackim

zdjęcia: OSP Podłopień 

 

Dzień Strażaka 2020 – dzień we wspomnienie patrona strażaków św.Floriana

4 maja Kościół katolicki wspomina św.Floriana, żołnierza i męczennika, który jest jest patronem strażaków. Dzień ten jest dniem szczególnym dla strażaków zawodowych, jak też strażaków ochotników, gdyż w tym dniu obchodzony jest DZIEŃ STRAŻAKA.  W gminie Tymbark są cztery oddziały: OSP Tymbark, OSP Podłopień, OSP Zawadka oraz OSP Piekiełko. Druhowie w każdym roku obchodzą ten dzień uroczyście.  Głównym punktem są zawsze Msze święte zamawiane w intencji ochotników, ich rodzin oraz o spokój wieczny dla zmarłych.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym, rokiem pandemii, stąd nie były organizowane inne uroczystości, w trakcie których była okazja, aby druhom podziękować, w różnej formie,  za ich ofiarną służbę, za to, że są gotowi i niosą ratunek podczas każdego zagrożenia.  A są to sytuacje bardzo różne, pożary, wypadki komunikacyjne, powodzie, wichury, susze, czy też zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa podczas różnych wydarzeń religijnych, społecznych, kulturalnych, itd, itd…

Za wszelkie dobro, jakie jest dziełem Was, Druhów OSP, dla nas,  BÓG ZAPŁAĆ!

W tym roku też nie mogła się odbyć główna uroczystość tj. obchody połączone ze Świętem 3 Maja na tymbarskim Rynku. 

Były jednak sprawowane  Msze Święte, w kaplicy w Piekiełku (1 maja), w Podłopieniu (2 maja) oraz w Tymbarku (3 maja). 

Święty Florian jest w sposób szczególny na terenie Tymbarku uczczony. Jego figura przez długie laty stała na tymbarskim Rynku. Później została przeniesiona i można ją zobaczyć obok parafialnego kościoła w Tymbarku. 

Kilka słów o świętym Florianie:

Św. Florian, żołnierz i męczennik, jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków. Ma to swoje źródło w XVI w., kiedy pożar strawił tę część Krakowa, w której znajduje się dzielnica Kleparz. Ocalała jedynie wystawiona na Kleparzu okazała świątynia, właśnie z relikwiami św. Floriana. Został on pierwszym patronem Krakowa. Święty Florian był legionistą rzymskim w czasach cesarza Dioklecjana. Podczas prześladowań chrześcijan został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji starał się oficera rzymskiego zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i utopiono w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i z czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.

Podziękowania złożone 3 maja 2020 przez księdza proboszcza Jana Banacha