Majówka na osiedlu Puty na Zamieściu

Tradycyjnie w maju na osiedlu Puty na Zamieściu, przy przydrożnej kapliczce, śpiewana jest majówka. Ten rok nie jest łątwy, czas pandemii, czyli obowiązkowy dystans społeczny, maseczki, ale też i pogoda nie rozpieszcza.

zdjęcia nadesłała Ewa Hojnor

Urząd Gminy informuje o możliwości potwierdzenia profilu zaufanego

Informujemy, że istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego w Urzędzie Gminy w Tymbarku. Co należy zrobić:

  • założyć konto użytkownika na portalu Profil Zaufany,
  • z założonego konta wysyłać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego,
  • uwierzytelnić Profil w Punkcie Potwierdzającym w Urzędzie Gminy w Tymbarku (sekretariat) w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku.

Nasze dane osobowe zostaną potwierdzone przez urzędnika, który porówna je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych możemy posługiwać się profilem zaufanym w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Informacja: UG Tymbark