Program dopłat do mikroretencji dla Mieszkańców Gminy Tymbark

W celu ochrony lokalnych zasobów wody, Gmina Tymbark planuje uruchomienie – ze środków własnych – Programu dopłat do mikroretencji dla Mieszkańców. Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o dofinansowanie do wykonania naziemnego, zamkniętego zbiornika na wody opadowe z dachu o pojemności nie mniejszej niż 1000 l lub dwóch zbiorników na wody opadowe z dachu, których łączna pojemność jest nie mniejsza niż 1000 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny. Wysokość dofinansowania to 400 zł, lecz nie więcej niż poniesione koszty konieczne.

Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane zadanie.

Po zatwierdzeniu Programu przez Radę Gminy, w połowie czerwca zostaną opublikowane informacje szczegółowe, w tym regulamin i termin składania wniosków.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

 

Stanisław Opach w pierwszej dziesiątce

W klasyfikacji generalnej „za wytrwałość”  w Międzynarodowym Ekstremalnym Maratonie  KIERAT, jako jedyny z terenu powiatu limanowskiego, w pierwszej dziesiątce na pozycji ósmej uplasował się starszy chorąży ZS Stanisław Opach  – szef szkolenia wojskowego w Jednostce Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Stanisław Opach jest prezesem  Ludowego klubu Sportowego Taekwondo Tymbark, a zarazem instruktorem taekwondo (4 dan), którego zawodnicy zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i turniejach zdobywając liczne medale. Jest doskonałym wychowawcą młodego pokolenia.

Robert Nowak

Stanisław Opach (zdjęcie z maja ubr)