Konkurs z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej (Cudu nad Wisłą)

Urząd Gminy w Tymbarku i Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „Strzelec”OSW w Tymbarku są organizatorami konkursu internetowego wiedzy z zakresu Bitwy Warszawskiej. Poniżej przedstawiamy Państwu pytania konkursowe. Odpowiedzi prosimy kierować na e-mail: r.nowak@tymbark.pl. Pięć pierwszych osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi do 10. sierpnia 2020 r. – nagrodzimy nagrodami książkowymi ufundowanymi przez jednostkę tymbarskiego Strzelca i Urząd Gminy. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. O wynikach konkursu  poinformujemy na stronie internetowej Urzędu i tymbarskiego Strzelca.

Pytania konkursowe:

  1. Kto był twórcą sformułowania „Cud nad Wisłą” ?
  2. Jak nazywał się kryptolog, który złamał sowieckie szyfry w 1919 roku ?

       Przypomnijmy, że Bitwa Warszawska (nazywana też cudem nad Wisłą)  została stoczona  w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy święto Wojska Polskiego.

 Robert Nowak

Informacja administratora danych osobowych

Dotacja na dalszy remont kapliczki w Podłopieniu

1 lipca, uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski, Gmina Tymbark otrzymała dotację na przeprowadzenie II etapu prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku położonej w Podłopieniu. Koszt inwestycji to ponad 26 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 10 000 z budżetu województwa małopolskiego.

Przypomnijmy, że remont kapliczki rozpoczęto w roku ubiegłym, kiedy to zdementowano obiekt i przetransportowano do pracowni, wykonano konserwację techniczną i nowy fundament oraz rekonstrukcję podstawy krzyża – poniżej fotografia stanu kapliczki sprzed remontu i po I etapie prac konserwatorskich. Prace przewidziane do wykonania na ten rok obejmują natomiast m.in. konserwację estetyczną elementów rzeźbiarskich i detalu prostego, wykonanie nowego daszku oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac. Odbiór inwestycji planowany jest jesienią br.

Kamienna kapliczka słupowa z piaskowca położna w  Podłopieniu (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczkę ufundowano w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

Kinga UrbańskaPodinspektor ds. komunikacji społecznej, kultury i współpracy partnerskiej