Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Zespół Promocji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

„Bitwa o wozy 2020” nadal trwa!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TYMBARK!
 
Trwa „bitwa” o samochód strażacki.  Prosimy uprzejmie wszystkich mieszkańców naszej gminy o udział w głosowaniu  w najbliższą niedzielę.  Im większa frekwencja, tym większa szansa na nowy samochód strażacki w naszej gminie. Za najwyższą obecność wyborców w pierwszej turze wyborów prezydenckich taki samochód otrzymali strażacy z gminy Żegocina mając zaledwie  o 4% lepszą frekwencję od naszej gminy. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach – wybór według własnych przekonań. Jest duża szansa na pozyskanie specjalnego samochodu strażackiego dla naszej gminy, tym bardziej że rejony „konkursowe” zostały zmniejszone do byłych województw, a co za tym idzie, np. gmina Żegocina będzie w dawnym województwie tarnowskim,  a Gmina Tymbark w nowosądeckim.
 
Pomóżmy sobie nawzajem. To nic nie kosztuje a gmina zyskuje. Głosujmy i wygrajmy razem. Dziękujemy.
 
Zarząd OSP PIEKIEŁKO

Podziękowania za wspólną pracę

W poniedziałek 6 lipca 2020 roku kadra kierownicza  i pracownicy Urzędu Gminy, oświaty i ośrodka pomocy społecznej  uroczyście  pożegnali odchodzącą na emeryturę Skarbnika Gminy Tymbark Panią Zofię Duda.

Wójt Gminy wspólnie z Sekretarzem Gminy  wręczając kwiaty Pani Skarbnik dziękowali jej za pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Tymbark. Pani Zofia to bardzo dobry skarbik, odpowiedzialny człowiek i fachowiec z ogromną wiedzą. Będzie nam Pani brakowało- podkreślał kilkakrotnie gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Dziękujemy za sumienność i rzetelność w pracy oraz Pani zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Dziękując Pani Zofii wszyscy życzyli jej dobrego zdrowia, spełnienia marzeń ,  dalszego zaangażowania w sprawy gminy oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Pan Wójt zapraszał do dalszych kontaktów z urzędem , bo wiedza i doświadczenie Pani Zofii na pewno będą nadal pomocne i mile przyjmowane przez koleżanki i kolegów,

Podziękowania wszystkim pracownikom złożyła również Pani Skarbnik, podkreślając, że zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie co było dla niej niezmiernie ważne.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

 

Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku uprzejmie informuje, że  w ramach upamiętnienia  77. Rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, w dniu 11 lipca 2020 roku o godz. 12:00  zostaną uruchomione syreny alarmowe  / ciągły dźwięk  trwający trzy minuty /. Na apel tymbarskiego Strzelca już odpowiedziały Gminy: Tymbark, Dobra, Łukowica, Mszana Dolna, Jodłownik i OSP Zalesie.

Zachęcamy mieszkańców powiatu, aby w dniu 11 lipca bm. o godz. 21.00 zapalili znicz pamięci.

Pamiętajmy o tej strasznej zbrodni ludobójstwa na ludności cywilnej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich i UPA – wśród których, poza Polakami, znaleźli się też obywatele polscy innych narodowości, w tym szlachetni Ukraińcy ratujący życie swoim sąsiadom.

st.insp. ZS Robert Nowak