Oleandry – Tymbarczanie w Polskim Oddziale Wojskowym

106 lat temu w krakowskich Oleandrach Józef Piłsudski sformował pierwszy od czasów powstania styczniowego polski oddział wojskowy. 144 już nie strzelców czy drużyniaków, ale żołnierzy polskich z Pierwszej Kompanii Kadrowej, miało wkrótce wkroczyć do Królestwa i rozpocząć wojnę z Moskalami. Z Tymbarku w sierpniu 1914 roku na front poszli młodzi strzelcy – drużyniacy pod dowództwem Jana Kordeczki. Zdjęcia i krótki opis wydarzeń z tamtych lat pochodzą z kroniki  tymbarskiego Strzelca.

st.insp. ZS Robert Nowak

Słowacka pielgrzymka do Matki Bożej Jasnogórskiej trwa!

Rok 2020 – rok pandemii – to czas, w którym należało dostosować sposób pielgrzymowania   do określonych wymagań.  I tak też uczynili Słowacy! Nie przerwali tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę i w trójkę wyruszyli w drogę. Dzisiaj przybyli do Tymbarku!

a tak wyglądała słowacka pielgrzymka 6.08.2016 roku

Zmarł prof.Stanisław Pasyk – wybitny kardiolog, pochodzący z Zamieścia

W Zabrzu zmarł we wtorek wybitny kardiolog, twórca nowoczesnej metody leczenia zawału serca i Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu prof. Stanisław Pasyk – poinformował w środę dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala.
 
Stanisław Pasyk urodził się 16 sierpnia 1931 r. w Zamieściu. Był absolwentem krakowskiej Akademii Medycznej, ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda. Od 1976 był wykładowcą ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej. 
 
Bez wątpienia jeden z najbardziej zasłużonych uczonych dla rozwoju polskiej kardiologii, jeden z najwybitniejszych mieszkańców naszego miasta. To jemu zawdzięczamy zaproszenie do współpracy w Zabrzu prof. Zbigniewa Religę. Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom składam kondolencję. Cześć jego pamięci – napisał na swoim profilu na Facebooku Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.

To właśnie prof. Pasyk zaprosił do Zabrza Zbigniewa Religę, który następnie przeprowadził tam w 1985 r. pierwszą w Polsce udaną transplantację serca. W filmie „Bogowie” w reżyserii Łukasza Palkowskiego, pokazującym drogę do tej pionierskiej operacji, prof. Pasyka zagrał Zbigniew Zamachowski.

„Śp. Prof. Stanisław Pasyk pozostawił po sobie liczne grono doświadczonych kardiologów, tworząc zabrzańską szkołę kardiologii” – napisał w środę prof. Zembala.

Twórca zabrzańskiego Ośrodka Kardiologii

„Dziękujemy Profesorze – Pana dokonania pozostaną w trwałej pamięci polskiej kardiologii i akademickiego Zabrza. Pan jako pionier zabrzańskiej kardiologii na zawsze pozostanie w pamięci, wspólnie z takimi gigantami medycyny i nauki jak Zbigniew Religa, Lili Goldstein” – dodał.

W roku akademickim 1983/84 ówczesny rektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. Franciszek Kokot zaproponował prof. Stanisławowi Pasykowi zorganizowanie nowej placówki kardiologicznej w Zabrzu. Pasyk przyjął tę propozycję i stworzył od podstaw Wojewódzki Ośrodek Kardiologii w Zabrzu (obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca).

W roku 1984 r. profesor Pasyk zaproponował prowadzenie Kliniki Kardiochirurgii w ramach WOK prof. Zbigniewowi Relidze, który rozpoczął budowę oddziału, przygotowując go do przeprowadzania najbardziej skomplikowanych w skali kraju operacji.

Za zasługi dla rozwoju medycyny w 1998 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W czerwcu br. 41 doświadczonych kardiologów ŚCCS z wieloletnim stażem pracy w zabrzańskim ośrodku, w tym 22 samodzielnych pracowników nauki, w tym 9 profesorów złożyło wniosek do Ministra Zdrowia w sprawie nadania Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu imienia Profesorów Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi. Wniosek czeka na rozpatrzenie.

źródło informacji i zdjęcia powyżej: wiadomosci.onet.pl Śląsk

źródło zdjęcia prof.Stanisława Pasyka: www.medexpress.pl

 

Święto Przemienienia Pańskiego (6.sierpnia 2020)

fresk na sklepieniu w kościele parafialnym w Tymbarku

Termin “Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin grecki oznacza dokładnie “zmienić formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej”. Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

źródło: misericors.org