W najbliższą niedzielę w Podłopieniu będziemy mogli wesprzeć misje na Filipinach

W przyszłą niedzielę 30 sierpnia w kościele parafialnym w Podłopieniu, na wszystkich Mszach świętych, Słowo Boże wygłosi nasz rodak Ks. Jan Krzyściak – misjonarz na Filipinach, który obecnie przebywa na urlopie w Polsce.  Zebrana w tym dniu składka będzie przeznaczona na misję, którą prowadzi Ks. Jan Krzyściak na wyspie Mindanao na Filipinach.

na zdjęciu ks.Jan Krzyściak: 16.08.2020, Kaplica w Piekiełku

IWS  

 

Dofinansowanie do remontu dróg

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie, z budżetu Województwa Małopolskiego, w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji części szkód w infrastrukturze drogowej powstałej w wyniku nawalnych deszczy w czerwcu br. Środki zostaną przeznaczone na modernizację drogi „Szwabówka” w Zamieściu, „Rakówka” w Tymbarku, „Srokówka” w Podłopieniu oraz drogi „Gąsiorówka” w Zawadce.

Informacja: UG Tymbark

na zdjęciach: droga „Gąsiorówka”