XIII Rajd Górski “Szlakiem Papieskim” w Tymbarku

 24 września 2020  odbędzie się XIII Rajd Górski “Szlakiem Papieskim” w Tymbarku (który w związku z pandemią nie odbył się w planowanym terminie). Rajd jest pod honorowym Patronatem Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity. Organizatorami są:  JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW  w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku oraz OSP w Tymbarku, Koło PTTK „Tymbarskie Harnasie”, Koło SKKT w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.Regulamin Rajdu Papieskiego 2020,      Karta zgłoszeniowa Rajd Papieski

 

 

 

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – uroczystość odpustowa w Parafii Tymbark (wewnętrzna)

8 września to uroczystość  Narodzenia Najświętszej Marii Panny – odpust w Parafii Tymbark. Z tej okazji dzisiaj parafia przeżywała wewnętrzne uroczystości odpustowe. 

Fakt wezwania tymbarskiego kościoła “Narodzenie Najświętszej Marii Panny”   jest  pokazany w obrazie  znajdującym się w ołtarzu głównym kościoła.

 

Na Mszach św. okolicznościowe kazanie głosił ksiądz proboszcz dr Jan Banach:

Główne uroczystości odpustowe odbędą się w przyszłą niedzielę. Sumie będzie przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka z Tarnowa. 
W czasie sumy Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, zostaną odznaczeni: ks. prałat Józef Leśniak i ks. kanonik Franciszek Malarz.

Msze św. w dniu odpustu w kościele parafialnym w zwykłym porządku o: 7.00, 8.30, 10.00, suma o 11.30  i 18.00. W kaplicy w Piekiełku Msza św. tylko po południu o godz. 15.15.