Przy skrzyżowaniu Kowalówki i Zagonie zamontowano próg zwalniający

W Podłopieniu – z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej – przy skrzyżowaniu dróg “Kowalówka” i “Zagonie” zamontowano próg zwalniający i oznakowanie pionowe.

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, którego skutkiem jest wymuszenie zmniejszenia prędkości przez kierujących, piesi – zwłaszcza najmłodsi – mogą bezpiecznie korzystać z tego odcinka drogi.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark