Uroczystość odpustowa w Parafii Tymbark

Uroczystej odpustowej,koncelebrowanej, Mszy św. o 11.30 w tymbarskiej parafii pod wezwaniem Narodzin Najświętszej Marii Panny, połączonej z aktem wręczenia Złotych Krzyży Zasługi kapłanom prałatowi Józefowi Leśniakowi oraz kanonikowi Franciszkowi Malarzowi, przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz Infułat Adam Kokoszka. 

Muzyczną oprawę zapewnił parafialny chór pod dyrekcją Piotra Taczanowskiego praz Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton” z kapelmistrzem Andrzejem Głową.

Mszę świętą zakończyła uroczysta procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

IWS

IWS

 

Uroczystość wręczenia Złotych Krzyży Zasługi dla Kapłanów Józefa Leśniaka oraz Franciszka Malarza

13.września Parafia Tymbark przeżywała dwie uroczystości. Uroczystość odpustową – Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz uroczystość wręczenia Złotych Krzyży Zasługi dla długoletniego proboszcza Parafii Tymbark prałata Józefa Leśniaka oraz księdza rodaka kanonika Franciszka Malarza.

Decyzję nadania krzyży przez Pana Prezydenta Polski Andrzeja Dudę odczytał przedstawiciel Małopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Krakowie  Piotr Świeży . Medale wręczył Wicewojewoda Józef Leśniak.

Gratulacje, podziękowania, złożyli Odznaczonym proboszcz dr Jan Banach,  Senator Jan Hamerski, Wicewojewoda Józef Leśniak, Starostwa Mieczysław Uryga wraz z członkiem zarządu Czesławem Kawalcem, Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek wraz z Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Panią Stanisławą Urbańską oraz przedstawicieli wspólnoty parafialnej Józef Zoń wraz z Paniami Martą  Gajewska oraz Beatą  Szarłowicz .

Za otrzymane wyróżnienie podziękował ksiądz kanonik Franciszek Malarz w imieniu własnym oraz księdza prałata Józefa Leśniaka.

Słowa skierowane do odznaczonych Kapłanów w imieniu wspólnoty parafialnej:

“O tym, jak trudno jest być księdzem, pisał ks. Jan Twardowski:

„Jak ksiądz ma połataną sutannę, mówią:  Jaki nieporządny! 
Jak ma piękną i nową, zastanawiają się, za co on ją kupił? 
Jak ksiądz jest przystojny, mówią:  Zmarnuje się chłopaczysko!
Jak jest brzydki:  Co?! To już takie łamagi święcą na księży?
Jak mówi długie kazania, mówią: Zamęczy nas! 
Jak mówi krótkie:  Nieprzygotowany! 
Jak jest młody, mówią:  Za młody! Nie ma doświadczenia! Grzech machnie ogonem i przewróci się. Jak jest stary:  No tak, święty, bo stary. Grzechy same od niego pouciekały. 

Trudno być księdzem, dlatego ksiądz odwraca się czasem do ludzi plecami, żeby nie widzieli,  jak płacze, kiedy podnosi ukrytego Pana Jezusa w swoich rękach”.

Drodzy, czcigodni kapłani. Księże Prałacie Józefie, Księże Kanoniku Franciszku. To refleksja ks. Jana Twardowskiego przedstawiająca we właściwy Mu humorystyczny sposób, takie zwykłe, ludzkie spojrzenie na postać kapłana.  Ale dzisiaj w tym uroczystym momencie, gdy podczas parafialnego odpustu jesteśmy uczestnikami odznaczenia Was Złotymi Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, uświadamiamy sobie przede wszystkim duchową wartość kapłaństwa, ale również jego znaczenie dla Państwa i Obywateli. Święty Jan Paweł II zwracając się do kapłanów 11 stycznia 1981 r. w Rzymie powiedział: „Kapłaństwo to urząd, to posługa, to pośrednictwo między Bogiem a ludźmi. Kapłaństwo jest dla Kościoła, dla wspólnoty, dla braci, dla świata ! Kapłaństwo jest apostolskie. Kapłaństwo jest misyjne. Kapłaństwo jest wykonywaniem pośrednictwa. Kapłaństwo jest ze swej istoty społeczne. Kapłaństwo jest Miłością.”

Księże Józefie, Księże Franciszku. Przed laty zrodziło się Wasze kapłaństwo jako uczestnictwo w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa – sakrament w którym oddaliście się na służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi na całe życie.
Przez ten czas pozostaliście wierni ofiarnej służbie Bogu i poświęceniu się drugiemu człowiekowi. Prosimy więc, przyjmijcie od naszej wspólnoty parafialnej serdeczne słowa podziękowania za wieloletnie duszpasterskie posługiwanie, a szczególnie za dzieła duchowe i dokonania materialne jakie pozostały do dziś z okresu pełnienia przez Was funkcji proboszczów – Księdza Józefa w naszej tymbarskiej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Księdza Franciszka w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wysowej-Zdroju.

Wdzięczni za każdy dzień Waszej oddanej posługi Kościołowi i ludziom oraz za wszelkie dobro,zawierzamy w modlitwie Wasze kapłaństwo Jezusowi Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi i Maryi – Królowej Apostołów a zarazem Matce Kapłanów. Życzymy Wam abyście ciągle jeszcze na nowo odkrywali dar i sens swego powołania. Niech Pan Bóg obdarza Was zdrowiem i wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza niech nieustannie czuwa nad Wami i pomaga Wam do końca wypełniać kapłańską posługę, zgodnie z wolą Jezusa.

Księże Józefie i Księże Franciszku. Szczęść Boże na każdy dzień Waszego życia.”

IWS