Strzelcy na szlaku papieskim

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” SW w Tymbarku, będąca uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku  w składzie:

 • Sekcyjny ZS Włodarczyk Mariusz
 • Sekcyjna ZS Rozwadowska Paulina
 • Sekcyjna ZS Witos Paulina
 • Łukasik Hubert
 • Wszołek Maksymilian
 • Witos Patrycja
 • Galica Wioletta
 • Gomólak Aleksandra
 • Hanusiak Beata
 • Listwan Konrad

oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Stróży:

  1. Drab Julia
  2. Woźniczka Julia
  3. Cieślak Ewelina
  4. Nowak Magdalena

 wzięli udział w  XXIII edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego  Szlakami św. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem w 100. Rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. 

Po pokonaniu trasy z Kluszkowców na górę Lubań i z powrotem do Krościenka, strzelcy wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez Ks. Tomasza Szewczyka- kapelana Zlotu pełniąc w niej posługę liturgiczną. Po mszy świętej był również czas na obejrzenie programu artystycznego z okazji jubileuszu 100 rocznicy urodzin naszego Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II w Amfiteatrze „ Pod Wierzbą”.

   Udział Strzelców  w imprezie propagującej idee św. Jana Pawła II – miłości, przyjaźni, umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk był możliwy dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku za którą młodzież serdecznie dziękuje.

Robert Nowak

Modernizacja drogi “Zagroda” w Zawadce

Rozpoczęła się modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” w Zawadce. Jak już informowaliśmy, zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu „JOMB” na odcinku 160 mb. Planowany termin zakończenia robót to koniec września br.

Modernizacja dofinansowana jest z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Ochrony Gruntów Rolnych.

informacja/zdjęcia: UG Tymbark