Podsumowanie Pierwszego Wirtualnego Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych

Panie z KGW z Zawadki oraz KGW z Połopienia wzięły udziały  w Pierwszym  Wirtualnym Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych organizowanym przez Powiat Limanowski.  Panie zaproponowały:

  • Koło Gospodyń Wiejskich Podłopień: potrawa: zupa borowikowa z ziemniakami
  • Koło Gospodyń Wiejskich Zawadka: potrawa: tradycyjne gołąbki w sosie pomidorowym.

Zwyciężyły Panie z KGW Łętowe potrawą  „karpielanka”.

Dzisiaj w Porębie Wielkiej nagrody wręczał Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który podkreślił, że “To właśnie dzięki waszej działalności i wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Limanowskim, te przepisy kulinarne i piękna tradycja, mogą ujrzeć światło dzienne i co ważne zostać zachowane dla potomnych”. 

Efektem konkursu było wydanie broszury pt. „Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Limanowskiego”, zawierającej wszystkie 8 konkursowych przepisów.  Wydanie folderu było współfinansowane przez Gminę Niedźwiedź oraz Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej.

 Publikację można zobaczyć tutaj.

źródło informacji i zdjęcia: www.powiat.limanowski.pl

Przedszkolaki poznały zasady bezpiecznej ewakuacji z budynku

Tak o bezpiecznej ewakuacji z budynku mówią przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku. 

Ćwiczenia praktyczne w Przedszkolu zostały przeprowadzone dzisiaj, 29 września.   Ćwiczeniem zostały objęte wszystkie grupy dzieci – każda z osobna.

Celem ćwiczenia było :

  •  sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji,
  •  sprawdzenie poprawności działania przyjętych metod i form alarmowania o zagrożeniu  w przedszkolu, 
  • doskonalenie działania w sytuacjach zagrożenia osób funkcyjnych w przedszkolu,
  • odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji; w szczególności dyrekcji, nauczycieli oraz   pracowników obsługi, 
  • zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w przedszkolu, 
  • sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku przedszkola w szczególności: drożność dróg   ewakuacyjnych, sprawność drzwi służących ewakuacji, oznakowania dróg ewakuacyjnych. 

          W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 122 osób, w tym:  106 dzieci,  ośmiu nauczycieli oraz ośmiu pozostałych pracowników.

Terytorialsi złożyli przysięgę wojskową

W ostatnią sobotę września w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli kolejni żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Była to trzecia w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT).

 Uroczysta przysięga. W sobotę 26 września o godzinie 11.00 na terenie kompleksu wojskowego
w Rząsce kolejni żołnierze-ochotnicy złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga wojskowa to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy jak i ich bliskich. Nałożone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie spowodowały, że już po raz drugi przysięgę zamknięto dla gości. Aby to częściowo zrekompensować uroczystość transmitowano „na żywo” w Internecie. Małopolska brygada jest prekursorem tego rozwiązania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Kto wstępuje do Obrony Terytorialnej?

Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiej Brygady? Górnik, kierownik salonu samochodowego, grafik komputerowy, górnik alpinista, logistyk, trener piłki nożnej, student, elektryk, właściciel firmy. To osoby, które wywodzą się z różnych środowisk i reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, zawsze cenne kompetencje. Łączy ich gotowość do tego, aby oddać części swojego czasu, energii i umiejętności Ojczyźnie i lokalnym społecznościom.

Szkolenie

Przysięgę poprzedziło intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe. Popularna „szesnastka” była pierwszym zetknięciem ze służbą wojskową. W jej trakcie żołnierze nabyli wiedzę i umiejętności z podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkolili się z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm).

„Szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy terytorialsów, który obejmuje szkolenia: indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. Szkolenia odbywają się w dni wolne od pracy (sobota-niedziela), co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe ze służbą wojskową.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 26 tys. żołnierzy. Średnia wieku wynosi 32 lata. Kobiety stanowią 16 % wszystkich żołnierzy OT.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer prasowy 11 Małopolska Brygada Obrony  Terytorialnej, www.terytorialsi.mil.pl

 

 Zielona taktyka oraz ogólne zasady użytkowania i budowy broni – to tematy ćwiczeń przeprowadzonych przez Straż Graniczną

W Tymbarku funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przeprowadzili dla młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, która uczęszcza do klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, kolejne zajęcia szkoleniowe. Wzięło w nim udział wzięło ponad 30 Strzelców.

 Zielona taktyka oraz ogólne zasady użytkowania i budowy broni, będącej na wyposażeniu SG,  to tematy ćwiczeń praktycznych zorganizowanych pod górą Zęzów w Tymbarku i na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

 Zajęcia  prowadzone  pod okiem instruktorów Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG w Nowym Sączu cieszą się dużym zainteresowaniem  młodzieży strzeleckiej.

Za pomoc i wsparcie ze strony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,  w tym trudnym okresie pandemii,  serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze – mówią jednym głosem ludzie w zielonych mundurach.

 Robert Nowak