“Pod biało-czerwoną”! Jeżeli uważasz, aby na tymbarskim rynku stanął maszt z polską flagą, oddaj głos poparcia!

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia. 

Bliżej o projekcie informowałam na portalu: 

„Pod biało-czerwoną”- czy Waszym zdaniem w Tymbarku powinien stanąć maszt z naszą, polską, flagą?

Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. 

W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. 

Jeżeli popierasz akcję zagłosuj! Wybierz miejscowość: TYMBARK, wpisz lidera: Irena Wilczek-Sowa

Link do oddania głosu poparcia akcji: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

zdjęcie IWS: 11.11.2019 r.

 

Październik miesiącem Maryjnym, miesiącem różańcowym

Różaniec jest najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą nabożeństwa maryjnego, opartą na rozważaniu 20 tajemnic, ważnych wydarzeń z życia Chrystusa i Najświętszej Marii Panny. Każdy dziesiątek “Zdrowaś Maryjo…”, poprzedza “Ojcze nasz..”, a kończy uczczenie trzech Osób Boskich.

Poprzez modlitwę różańcową  otwieramy nasze serca przed Maryją, nawiązujemy z Nią kontakt, powierzmy Jej nasze codzienne troski.  Modlitwa różańcowa stanie się wówczas źródłem łask w każdej, nawet najbardziej trudnej sprawie. 

Nabożeństwa różańcowe w kościele parafialnym:

  • w Tymbarku codziennie o godz. 17.00 (także w niedzielę); w kaplicy w Piekiełku o godz. 16.00 (w niedzielę o 15.15),
  • w Podłopieniu codziennie  po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedzielę o 15.00 najpierw różaniec i po nim Msza św.

IWS, zdjęcie z 2018 roku