Przebudowa ogrodzenia

Na stadionie sportowym im. Józefa Sipaka w Tymbarku trwają prace przy przebudowie ogrodzenia obok Domu Kultury i części wschodniej stadionu. Prace wykonuje firma PHU Mariana Ślusarczyka z Tymbarku.

 Środki na realizację zadania zabezpieczył Samorząd Gminy i Rada Sołecka w Tymbarku, a materiał ogrodzeniowy nieodpłatnie przekazał Pan Mieczysław Joniec, prezes Firmy „Joniec”.

 Teren pod budowę nowego ogrodzenia w czynie społecznym uporządkowali działacze Klubu Sportowego i jego sympatycy.

– składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Klubu za zaangażowanie i moc wykonanej pracy przy porządkowaniu terenu i tak cennej inicjatywie przebudowy ogrodzenia – mówi wójt Paweł Ptaszek.

Robert Nowak

ZMARŁ ŚP. KS. KANONIK STEFAN TOKARZ

ZMARŁ ŚP. KS. KANONIK STEFAN TOKARZ– (obecnie rezydent i emerytowany proboszcz parafii pw.św,Antoniego Padewskiego w Gołkowicach). 
Wprowadzenie ciała śp. Księdza Kanonika do kościoła parafialnego w Gołkowicach w środę (7 października) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Gołkowicach w czwartek (8 października) o godz. 13.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Stefan Tokarz urodził się 20 sierpnia 1934 roku w Ociece, jako syn Adama i Zofii z d. Cyran. W roku 1953 złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 29 czerwca 1958 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Tęgoborze (od 15 lipca 1958 roku), Nowy Sącz – św. Małgorzaty (od 10 października 1961 roku), Tymbark (od 18 czerwca 1966 roku) oraz Piwniczna -Zdrój (od 16 lipca 1968 roku).

W dniu 3 marca 1971 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej. Urząd proboszcza parafii Wierchomla Wielka pełnił aż do 24 stycznia 1977 roku. Z dniem 9 marca 1977 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. Urząd proboszcza parafii Gołkowice pełnił aż do 20 sierpnia 2004 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1977 diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w roku 1983 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Ks. Łukasz Niepsuj – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

źródło informacji: strona diecezji tarnowskiej 

źródło zdjęcia: gosc.tanow.pl