Uroczystość pasowania na uczniów w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku

Dzień Edukacji Narodowej w Społecznej Szkole Muzycznej w Tymbarku był dniem, w którym, poprzez akt pasowania, pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów tejże Szkoły. Aktu tego dokonała Pani Dyrektor, honorowy profesor oświaty, Halina Waszkiewicz-Rosiek. Nowi uczniowie otrzymali również  okolicznościowe dyplomy.

Irena Wilczek-Sowa

Życzenia dla nauczycieli z okazji Ich Święta

Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. W Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku w tym dniu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami. Zanim nastąpił akt mianowania przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Franciszek Pyrć złożył nauczycielom życzenia z okazji Ich Święta.

Pozwolę sobie poprosić, aby życzenia te, w imieniu własnym oraz  stowarzyszenia prowadzącego szkołę muzyczną w Tymbarku,  przyjęli również nauczyciele szkół w Gminie Tymbark. 

Uczniowie w prezencie dla nauczycieli przedstawili krótki koncert. Zagrali: 1.Amelia Rusin , wiolonczela,  2.Trio:  Zuzanna Żmuda, Kinga Juszczak Kinga, Piotr Danel,  3. Duet fletowy Gabriela Atłas i Filip Bokowy  oraz solistka   Emilia Śmiech, skrzypce.

Irena Wilczek-Sowa , Prezes Koła SKT  STO nr 99 w Tymbarku 

PS.  Cała uroczystość była inna niż dotychczas, bez udziału całej społeczności szkolnej, w ograniczonym czasie. Oczywiście wynika to z zaleceń związanych ze stanem epidemicznym.