Wirtualny udział tymbarskich Strzelców w uroczystościach w Oświęcimiu i tym samym w spotkaniu z Zofią Posmysz

14 października 2020 roku w Oświęcimiu miała miejsce doniosła uroczystość nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu imienia Zofii Posmysz, więźniarki między innymi niemieckiego obozu zagłady Auschwitz – Birkenau. Pani Zofia poznała w obozie kpt. Tadeusza Paolone – Lisowskiego , który przekazał Jej medalik ” Chrystusa Oświęcimskiego”
W spotkaniu online uczestniczyła młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone  ZS “Strzelec” OSW w Tymbarku, będąca uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
 Spotkanie było realizowane w ramach  projektu „Argument-Biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym” we współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu z  Fundacją Konrada Adenauera.

Robert Nowak

Rozpoczął się remont “Rakówki”

Rozpoczął się remont drogi gminnej „Rakówka” w Tymbarku. Zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy na odcinku 260 mb. Koszt inwestycji to ponad 67 000 zł. Remont dofinansowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego.

Na wskazanej drodze mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, bardzo prosimy o ostrożność.

Informacja/foto: UG Tymbark