Zmarł Jerzy Sidor

14 października zmarł Jerzy Sidor (21.10.1926- 14.10.2020) .

Wieloletni główny księgowy, dyrektor ekonomiczny tymbarskich zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego, wiceprezes  prezes klubu sportowego. Akowiec, człowiek od “Tatara”. Wiele lat mieszkał w Tymbarku.  Mój Wujek.

Agnieszka Kural  

 

 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, biskup tarnowski Andrzej Jeż ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, biskup tarnowski Andrzej Jeż ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).

Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.

Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.

Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.

Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.

Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                   † Andrzej Jeż

                                                                 BISKUP TARNOWSKI

Urząd Gminy w Tymbarku od 19 października 2020 roku przywraca ograniczenie w obsłudze Petentów.

W związku z dużą liczbą zachorowań na koronawirusa – Urząd Gminy w Tymbarku z dniem 19 października 2020 roku przywraca ograniczenie w obsłudze Petentów.

 Bardzo prosimy Państwa o przychodzenie do Urzędu Gminy w Tymbarku jedynie w sprawach pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty w urzędzie. Punkt przyjęć interesantów znajduje się w holu Urzędu Gminy.

 W innych przypadkach każdą sprawę można załatwić:

  1. pocztą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości email na adres: ug.tymbark@tymbark.pl),
  2. platformą e-PUAP ( ePUAP:/77u00jxjej/skrytka ),
  3. telefonicznie,
  4. listownie,
  5. platformą CEIDG (wniosek roboczy dot. działalności gospodarczej można wypełnić na stronie www.ceidg.gov.pl) .

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie www.tymbark.pl –> portal interesanta –> procedury urzędowe.

Wnioski o dowody osobiste, akty stanu cywilnego i przemeldowania należy przesyłać wyłącznie platformą ePUAP. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Tymbarku
34-650 Tymbark 49
tel. 18 33 25 637, fax. 18 33 25 632
e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl
czas pracy: poniedziałek – piątek: 7.30–15.30

 

REFERATY NUMER WEWNĘTRZNY PRACOWNICY
 

ZEAS – OŚWIATA

 

18 521 96 37

AGNIESZKA KĄDZIOŁKA – KIEROWNIK
GABRIELA TOKARCZYK
MAŁGORZATA DUDZIAK
ZOFIA KORBA
GOPS 40 BOŻENA KUREK, ANNA GAWRON,
ANNA SOPATA
GOPS KIEROWNIK 39 DOROTA OGÓREK
 

GOPS – ŚWIADCZENIA

 

33

KAROLINA BODZIONY,
ANETA KLIMEK,JOLANTA SMOROŃSKA
GOPS KSIĘGOWA 34 MAŁGORZATA SUŁKOWSKA
PODATKI 36 EWA KAPTUR
MAŁGORZATA CHLIPAŁA

JADWIGA DZIADOŃ
ŚRODOWISKO

DOTACJE UNIJNE

Nieruchomości

32 ANNA KRÓL
PAULINA KAWALEC

EDYTA RYŚ

KIEROWNIK INWESTYCJI 31 ZBIGNIEW KORDECZKA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. PRZETARGI, MIENIE KOMUNALNE 30 MARCIN BOGACZ
MARIA RZEŹNIK
PROMOCJA

KULTURA

OBRONNOŚĆ, OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

29 ROBERT NOWAK
KINGA URBAŃSKA
 

LEŚNICTWO

ROLNICTWO

26  


TADEUSZ RYBKA

 

USC

EWIDENCJA LUDNOŚCI

RADA GMINY

25 MARIA PALA
KATARZYNA ZBOROWSKA-PUCHAŁA
KSIEGOWOŚĆ 24 AGATA SMOTER
AGATA KUREK
SKARBNIK 23 Agnieszka Pacholarz
SEKRETARZ 21 STANISŁAWA KAPTUR
WÓJT 20 PAWEŁ PTASZEK

 

 Wójt Gminy Tymbark
/-/ dr Paweł Ptaszek

Informacja dla osób, które będą chciały modlitewnie podziękować za pracę kapłańską śp. księdza Antoniego Pisia.

Jak już wiemy, zmarł nasz nieodżałowany, były Wikariusz w Tymbarku, Proboszcz z Męciny, Ksiądz Antoni Piś.
Wdzięczny za Jego pracę i wielką dobroć, chcemy ofiarować Msze Święte Gregoriańskie. Osoby, które chcą się włączyć w tą intencję proszone są o kontakt, 
nr tel. 602 361 143 (Anna Wiewiórska).
 

Non abbiate paura… – nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi! 

16 października 1978 roku, Karol Wojtyła został wybrany na 264 następcę św. Piotra. Był On wtedy pierwszym papieżem nie Włochem od 455 lat. Przyjął imię Jan Paweł II. W pierwszej ze swoich encyklik Redemptor Hominis (marzec 1979 r.) wyjaśnił swój wybór imienia jako bezpośrednie nawiązanie i kontynuowanie nauczania swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła I. Za myśl przewodnią papieskiego pontyfikatu, uznaje się słowa: Non abbiate paura… – nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi! wypowiedziana przez Jana Pawła II, podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na pl. św. Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku. Jego pontyfikat, trwający blisko 28 lat, był trzecim pod względem długości. Już podczas trwania Jego pontyfikatu, był on określany jako przełomowy. Nie tylko chodziło o otwarcie Kościoła Katolickiego poprzez wprowadzenie decyzji Soboru Watykańskiego II, ale również podkreślano Jego zasługi na płaszczyźnie ekumenizmu oraz dialogu z innymi religiami. Papież Jan Paweł II zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie, o godzinie 21.37. Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a następnie kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Pierwotnie Jego trumna spoczęła w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Watykanie, a następnie od momentu ogłoszenia go błogosławionym znajduje się we wnętrzu watykańskiej Bazyliki w ołtarzu św. Sebastiana. Relikwie św. Jana Pawła II znajdują się również w Jego rodzinnej parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, a od 1984 roku w kamienicy w której się urodził jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie można oglądać pamiątki z całego Jego życia i pontyfikatu.

(źródło tekstu: portal https://www.it.wadowice.pl/)

Papież Jan Paweł II m.in. ustanowił Święto Miłosierdzia, które szczególnie jest obchodzone w Parafii Podłopień, w której kościół parafialny jest pod wezwaniem  Miłosierdzia Bożego.

Ołtarz w kościele parafialnym w Podłopieniu

IWS

 

Zmarł ksiądz Antoni Piś

Zmarł ksiądz Antoni Piś, proboszcz Parafii Męcina.  Dla  Tymbarku niezapomniany wikariusz (w latach 1982 – 1986). Myślę, że wielu spośród nas bardzo dobrze wspomina te cztery lata, kiedy to młody (Tymbark był dla Niego pierwszą parafią w życiu kapłańskim), z uśmiechem na twarzy, ks.Antoni wspaniale służył nam  kapłańską pracą.

Ostatnio, oficjalnie, w Tymbarku gościł podczas uroczystości odpustowej we wrześniu 2018, połączonej z jubileuszem  60-lecia kapłaństwa Księży Rodaków prałatów: Stanisława Pasyka , Stefana Dudy oraz Franciszka Malarza, jak też 25-lecie kapłaństwa tymbarskiego proboszcza księdza dr. Jana Banacha. Ksiądz Antonii Piś został poproszony o wygłoszenie okolicznościowego kazania. 

Wieczne odpoczywanie racz dać Mu Panie!

śp.ks.Antoni Piś, Jubileusze Kapłaństwa w Parafii Tymbark, 9.09.2018, 

poniżej nagranie kazanie księdza Antoniego z uroczystości jubileuszowej