Droga rolnicza “Zagroda” w Zawadce zmodernizowana

W bieżącym tygodniu zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” w Zawadce. Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu „JOMB” na odcinku 160 mb.
Modernizacja dofinansowana była z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Ochrony Gruntów Rolny.

Małopolscy Terytorialsi ponownie pomagają

Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 na terenie województwa małopolskiego sprawił, że żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) znów ruszyli z pomocą.

„Trwała Odporność”

Obecna sytuacja pandemiczna sprawia, że zwiększa się zaangażowanie w pomoc lokalnej społeczności żołnierzy 11 MBOT. Od czerwca, po zakończeniu operacji „Odporna Wiosna” działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zmieniły swój charakter. Rozpoczęto operację „Trwała Odporność”. Jej cel wyraża się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj. „Trwała odporność” skupia się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Działania podejmowane w ramach operacji są ukierunkowane na wsparcie działań Wojewody oraz Samorządów.

Ponowne wsparcie Policji

Od tygodnia ponownie działają razem żołnierze Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze Policji. Terytorialsi pomagają w monitorowaniu osób, które zostały poddane kwarantannie. 60 żołnierzy OT wspiera komisariaty na terenie powiatów: krakowskiego wraz z m. Kraków, bocheńskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, miechowskiego, olkuskiego, wadowickiego, nowotarskiego, wielickiego oraz tatrzańskiego.

Ponadto, już w poniedziałek ruszają z pomocą Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dla którego wydzielą oraz zmontują namiot dla osób oczekujących na pobranie badań w kierunku COVID-19 przed budynkiem szpitala oraz Młodzieżowemu Domu Kultury im. Janusza Korczaka, dla potrzeb którego będą wspierać montaż hali pneumatycznej.

Żołnierze 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej pozostają w ciągłej gotowości do wsparcia działań przeciwko COVID-19.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer Prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, www: www.terytorialsi.mil.pl