SENIORZY, mający 70 lat i więcej, potrzebujący pomocy proszeni są o kontakt! POTRZEBNI WOLONTARIUSZE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku przystąpił do rządowego programu WSPIERAJ SENIORA, który kierowany jest do Seniorów mających 70 lat i więcej, zamieszkujących Gminę Tymbark i potrzebujących wsparcia.

Jak uzyskać pomoc:

  1. Należy zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11  i zgłosić decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa oraz wskazać jakiego wsparcia oczekuje tj. zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa, umówienia wizyty lekarskiej, wykupienia leków itp.
  2. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy skontaktują się z Seniorem w celu ustalenia pomocy.

Dodatkowe wiadomości na temat programu znajdują się na stronie: https://wspierajseniora.pl/ 

lub u pracowników w GOPS
nr tel. 18 33 25 322 lub 695 721 301.
 

Zapraszamy również WOLONTARIUSZY do współpracy w ramach programu.

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy SENIOROM powinny zarejestrować się na stronie https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

grafika ze strony: www.wspierajseniora.pl

 

 

Kolejne szpitale wspierane przez wojsko

Wspierają szpitale, policję, są w kontakcie z kombatantami, oddają krew. Zaangażowanie żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) rośnie.

 „Trwała Odporność”

 Operacja „Trwała Odporność”, której cel wyraża się w pięciu słowach: zapobiegaj, identyfikuj, izoluj, wspieraj, przywracaj skupia się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Małopolscy terytorialsi w ramach operacji wspierają już 16 szpitali na terenie 10 powiatów w Małopolsce. Do ich zadań należy pobieranie wymazów oraz prace logistyczno – administracyjne.
Działania z dnia na dzień są coraz intensywniejsze. W 4 dni żołnierze pobrali niemalże 1800 wymazów. Na rzecz lokalnej społeczności razem z terytorialsami działają żołnierze wojsk operacyjnych. Wspólnie z 11 MBOT służbę na odcinku zabezpieczenia medycznego małopolskich szpitali pełnią żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej, 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia, Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego, Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 10 Pułku Dowodzenia, 24 Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności.

Wsparcie Policji

Równolegle, od ponad trzech tygodni żołnierze OT wspierają działania Policji. Terytorialsi pomagają w monitorowaniu osób, które zostały poddane kwarantannie. Patrole działają na terenie powiatów: krakowskiego wraz z m. Kraków, bocheńskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, miechowskiego, olkuskiego, wadowickiego, nowotarskiego, wielickiego oraz tatrzańskiego. Ponad pięćdziesięciu żołnierzy aktualnie wspiera 26 komisariatów. Do tej chwili patrole sprawdziły około 60 000 osób.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer Prasowy, 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, www: www.terytorialsi.mil.pl

Niepodległa do Hymnu 2020 – dołącz do akcji!

W ramach programu Niepodległa organizowana jest akcja  “Niepodległa do Hymnu 2020”.  źródło informacji: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020-dolacz-do-akcji.

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach.

Równie uroczyście i licznie było w zeszłym roku – śpiewaliśmy wspólnie od Bałtyku po szczyty gór, w malutkich wsiach i największych metropoliach, w kraju i za granicą miliony Polaków i przyjaciół Polski znów połączyło się w jedną, biało-czerwoną rodzinę. 

Pomimo obostrzeń epidemiologicznych chcemy podtrzymać tę tradycję i śpiewać także w tym roku – zachęcamy by śpiewać w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego jeśli wytyczne służb w danym regionie na to pozwolą. By to ułatwić zachęcamy wszystkie stacje radiowe i telewizyjne by 11 listopada w samo południe wyemitowały „Mazurka Dąbrowskiego”, aby każdy mógł w domu zaśpiewać hymn państwowy. Namawiamy też by dzieci nauczyły się grać na instrumentach muzycznych hymn i spróbowały go wykonać wraz z domownikami (nuty zamieszczamy na dole tej aktualności). 

Na naszej mapie wydarzeń można też znaleźć miejsca, gdzie oficjalnie będzie wykonywany „Mazurek Dąbrowskiego” – w czasie uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości lokalnych w kraju i za granicą.  Ty też przyłącz się do akcji i wspólnie z nami zaśpiewaj hymn – nie ważne czy w domu przed telewizorem czy w maseczce z zachowaniem dystansu społecznego w czasie uroczystości lokalnych – liczy się to, że w tym dniu i w tak trudnym czasie wciąż potrafimy się zjednoczyć!

SŁOWA HYMNU PAŃSTWOWEGO
NUTY HYMNU ROZPISANE NA GŁOS
NUTY HYMNU ROZPISANE NA FORTEPIAN