“CUD NAD CUDAMI” – rozpoczęły się Msze roratnie 2020 z programem dla dzieci

Msza święta o godz.17  w okresie Adwentu to Msza św.roartnia z programem dla dzieci. W tym roku hasłem przewodnim jest “CUD NAD CUDAMI”. Dzisiaj program ten rozpoczął ksiądz Tomasz dla dzieci, które przybyły dzisiaj do kościoła.  Dzieci procesyjnie podeszły do ołtarza trzymając wysoko świecące kolorowe  lampiony . Procesję poprowadził ks.proboszcz, który je przywitał oraz ich rodziców. Po zakończonej Mszy św. ksiądz Szymon wylosował wśród przyniesionych “serduszek”, z dobrymi uczynkami, troje dzieci, które dostały na jeden dzień do domu figurki świętych, przed którymi będą się modlić wraz z rodzinami.  Zostały też rozdane “adwentowe kalendarze”. 

Jako zadanie domowe dzieci otrzymały tekst roratniej piosenki, którą będą od jutro śpiewać podczas Rorat.  

 

 

„Kleks TV” – medialny projekt Przedszkola Samorządowego w Tymbarku

W naszym przedszkolu od dwóch lat realizowany jest program pod nazwą „Kleks TV”, który ma charakter reportażu. Program ten stanowi jeden z elementów wprowadzonej przez Panią Małgorzatę Staniec innowacji pedagogicznej, w którą zaangażowali się pozostali nauczyciele.
Jego celem jest przybliżenie rodzicom oraz wszystkim śledzącym nasz fanpage najważniejszych wydarzeń z życia placówki oraz jej wychowanków. Do tej pory reporterami naszego cotygodniowego cyklu były same przedszkolaki i to one w przygotowanym studiu nagraniowych relacjonowały przebieg tygodniowych wydarzeń w każdej z pięciu przedszkolnych grup. Efektem podejmowanych przez nich działań był wzrost umiejętności autoprezentacji, poczucia własnej wartości, umiejętności budowania wypowiedzi w oparciu o zdania złożone.

W tym roku z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną i odpowiednie wytyczne GiS i MEN nie możemy przemieszczać się z dziećmi oraz łączyć się z kolegami i kolegami z innych grup. Postanowiliśmy zmienić nieco formułę naszego programu. Będzie się on pojawiał w ostatni dzień każdego miesiąca i będzie dotyczył najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w przedszkolu. Nadal będą pojawiały się w nim wypowiedzi dzieci, jednak scalać je będą komentarze i relacje Pani Małgosi jako głównego reportera. Będzie to również możliwość wyjaśnienia celowości działań podejmowanych przez nauczycieli.

Dodatkowo w związku z tym, iż w dobie pandemii nie ma możliwości prezentacji umiejętności przedszkolaków na forum społeczności lokalnej postanowiliśmy udostępniać program również na portalu tymbark.in, by zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości.

Uważamy, iż poczynania naszych wychowanków, które stanowią trzon i jedną z najważniejszych części tej społeczności warte są uwagi i prezentacji szerszej grupie odbiorców.

Informacja: Przedszkole Samorządowe 

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

DROGA DO SZKOŁY

 
Teczka pod pachę, ciepła czapka i rękawiczki. Droga do szkoły daleka. Właściwie ta droga to ścieżka wydeptana w śniegu. Wkoło świat pobielony. Na rzece mróz już zaznacza swoją obecność. Jej brzegiem, olszyną, jeszcze kawałek i w oddali, na tle Łopienia, widać już wieżę kościoła i szkołę. Drogę do rynku naznaczają ślady sań. Niezwykle piękne wspomnienie. Na starych fotografiach sprzed lat droga do szkoły. Dzisiaj sama myśl o niej, jakże bezcenna i droga. Bardzo droga ta do szkoły droga …
 
 
Fotografie z lat niemieckiej okupacji. Zima na przełomie 1942 – 1943 roku. Fotogramy ze skanów w oryginale fotografii stereoskopowych. Tymbark w latach 1939 – 1945 – zbiory własne Kolekcja Prywatna Tymbark
 

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK