Powracający temat dewastacji Parku Zofii Turskiej

Raz po raz mieszkańcy zwracają uwagę na postępującą dewastację Parku Zofii Turskiej w Tymbarku. Niszczone są ławeczki, huśtawki, piaskownice. Śmieci, puste butelki, przepełnione kosze.  Do parku chodzą rodziny z dziećmi, oczekują czystości i bezpieczeństwa. Pytanie: co zrobić, aby tak było? Posprzątanie, naprawienie nie rozwiązuje sprawy na dłużej. Policja, monitoring …. ???

IWS

zdjęcia nadesłane

 

Kolejna kapliczka odzyskała dawny blask

Zakończył się II etap prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku położonej w Podłopieniu, który dofinansowany został w ramach konkursu “Kapliczki Małopolski”. Koszt inwestycji to ponad 26 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 10 000 zł Gmina Tymbark otrzymała z budżetu województwa małopolskiego.

Przypomnijmy, że remont kapliczki rozpoczęto w roku 2019 kiedy to zdemontowano obiekt i przetransportowano go do pracowni, wykonano konserwację techniczną i nowy fundamentu oraz rekonstrukcję podstawy krzyża.

W roku 2020 prowadzono prace związane z konserwację estetyczną elementów rzeźbiarskich obiektu i detalu prostego, wykonano nowy daszek oraz opracowano dokumentację konserwatorską.

Dzięki przeprowadzonej konserwacji zlikwidowano odchylenia kapliczki od pionu, grożące jej zawaleniem, zatrzymano proces niszczenia kamienia i zabezpieczono substancję zabytkową. Dzięki konserwacji przywrócono walory estetyczne obiektu zatarte przez nieprofesjonalne przemalowania oraz usunięto późniejsze dodatki, zacierające pierwotne założenie plastyczne kapliczki.

Poniżej przedstawiamy stan kapliczki przed i po remoncie (fot. Henryk Pawłowski, Marta Kalata-Pawłowska).