ZŁOTE godło KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2020 dla marki JONIEC®

Głosami konsumentów, w programie KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2020, marka JONIEC® zajęła I. miejsce w kategorii “OGRODZENIA”.

KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2020 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, w którym o 100% wyników decydują konsumenci. W badaniu gromadzone są opinie aktywnych konsumentów, dzięki którym wyłania się liderów z danej branży oraz zbierana jest wiedza na temat jakości wybranych produktów i usług. Dodatkowo badanie to przynosi wiedzę o tym,  dlaczego dane produkty wybierane są jako najlepsze oraz jakie skojarzenia budzą wśród konsumentów marki brane pod uwagę w badaniu.

Organizatorem programu jest Redakcja Strefy Gospodarki – ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz Dziennikiem Gazetą Prawną – ekonomicznym dziennikiem nr 1 w Polsce.

Anna Blaczkowska
Dyrektor Działu Promocji

Bardzo dobre wiadomości z Filipin!

Witam dzielę się radością ze nasz Kościół parafialny będzie jutro, 8. stycznia, poświęcony i konsekrowany.  Konsekracji dokona Arcybiskup Jose Cabantan Homilie wygłosi Arcybiskup Antonio  Ledesma SJ. Do przeżywania radości razem z nami zapraszam wszystkich darczyńców z Parafii Podlopień, Tymbark, kaplicy w Piekiełku, Parafii Dobra, Bełchatowa i wielu wielu innych. 

Dziękujemy! Bóg  zapłać.

NASZA RADOSC JEST WASZĄ RADOSCIĄ!

ks. Jan Krzyściak misjonarz i parafianie

Gmina Tymbark – statystyczne podsumowanie 2020 roku

====> URODZENIA

W Gminie Tymbark w 2020 roku urodziło się 87 dzieci:

 • 46 dziewczynek
 • 41 chłopców

Najpopularniejszymi imionami nadanymi chłopcom były: Franciszek, Marcel, Nikodem, Filip.

Najpopularniejszymi imionami nadanymi dziewczynkom były: Anna, Natalia, Aleksandra, Maja.

===> ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE

W roku 2020 na terenie Gminy Tymbark zawarto 24 małżeństwa, a związek małżeński zawarło 70 osób z Gminy Tymbark.

===> ZGONY

W 2020 roku sporządzono 72 akty zgonów, wśród których odnotowano:

 • 36 zgonów mężczyzn
 • 36 zgonów kobiet

Liczba zgonów według wieku:

do 60 roku 60-70 roku 70-80 roku 80-90 roku pow. 90 roku
 8  9  15  26  14

 ===> ZAMELDOWANIA

W roku 2020 dokonano:

 • 180 zameldowań na pobyt stały,
 • 243 zameldowań na pobyt czasowy,
 • wymeldowano z pobytu stałego 81 osób,
 • wydano 636 odpisów aktów stanu cywilnego,
 • przyjęto 327 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • wydano 321 dowodów osobistych.

Zestawienie kończy kolejny pozytywny akcent –  6 września 2020 r.  Jubileusz 100-lecia urodzin obchodził Pan Władysław Odziomek.

Informacja: UG Tymbark 

 

 

Nowy harmonogram i zasady odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że zostały wprowadzone nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Od bieżącego roku firmą odbierającą odpady komunalne jest firma „EMPOL”.

 1. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu zgodnie z nowo obowiązującym harmonogramem (harmonogram w załączeniu).
 2. Pojemniki oraz worki należy wystawić przed posesją przy drodze publicznej w terminie wskazanym w harmonogramie wywozu do godziny 7:00.
 3. Dystrybucja worków prowadzona jest przez firmę „EMPOL” odbierającą odpady, w dniu odbioru danej frakcji odpadów, na zasadzie „wymiany – worek za worek”. W przypadku braku otrzymania worków bądź niewystarczającej ilości worki są do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.
 4. W przypadku braku odbioru odpadów należy zgłaszać reklamacje do Urzędu Gminy w  Tymbarku.

Informacja: UG Tymbark