MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI – PODSUMOWANIE ROKU 2020

2020 rok był rokiem innym niż wszystkie. 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej pokazała, że jest „Zawsze gotowa, zawsze blisko”.

 Operacja „Odporna Wiosna”

12 marca 2020 r. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, rozpoczynając tym samym operację antycovidową pk. „Odporna Wiosna”. Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji.  Celem operacji było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności lokalnych społeczności.

Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) rozpoczęli walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa już 6 marca 2020 r. Następnie dołączyli do nich: 6 Brygada Powietrznodesantowa, 5 batalion dowodzenia oraz 8 Baza Lotnictwa Transportowego. W szczytowym okresie działań, każdego dnia w operację „Odporna Wiosna” na terenie Małopolski zaangażowanych było nawet ponad pół tysiąca żołnierzy.

Pierwszym zadaniem Brygady związanym z COVID-19 było działanie na rzecz Straży Granicznej poprzez wzmocnienie południowej granicy Rzeczypospolitej na przejściach w Winiarczykówce i Chochołowie oraz wzmocnienie lotniska w Balicach. Kolejnymi to zadania na rzecz Wojewody 
i samorządów (transport żywności i środków materiałowych), monitorowanie wspólnie z Policją przestrzegania warunków kwarantanny na terenie powiatów Małopolski, pobieranie wymazów przez wyspecjalizowane zespoły medyczne od pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz opieka nad weteranami walk o wolną Polskę.

Operacja „Trwała Odporność”

W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, z końcem czerwca 2020 r., WOT zakończył operację „Odporna Wiosna”, jednocześnie rozpoczynając walkę z COVID-19 w ramach akcji pk. „Trwała Odporność”. Ta operacja skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób, aby panować nad transmisją wirusa. Z końcem roku zrealizowano projekt pod hasłem „Łączymy na Święta”, dla potrzeb którego żołnierze 11 MBOT organizowali  wideo rozmowy w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych, przebywających w izolacji z powodu pandemii i zmuszonych spędzać czas świąteczny z dala od bliskich.

Obecnie terytorialsi niosą pomoc w ponad 30 szpitalach i placówkach medycznych, pobierają wymazy (od początku działań pobrano około 20 000 wymazów),razem z Policją monitorują zasady przestrzegania kwarantanny na terenie Małopolski (od początku działań sprawdzono ponad 400 000 adresów), przewożą środki medyczne i żywność, uruchomili mobilny zespół szczepień, wspierają Domy Pomocy Społecznej oraz weteranów i kombatantów walk o wolną Polskę.

Działalność szkoleniowa

 Pomimo zaangażowania w walkę z epidemią w 2020 r. małopolska Brygada zrealizowała 12szkoleńspecjalistycznych, 10 indywidualnych oraz
3 szkolenia podstawowe i 3 wyrównawcze. Do Brygady wstąpiło blisko 200 nowych żołnierzy Obrony Terytorialnej powiększając tym samym potencjał obronny do około 1000 żołnierzy.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

          Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer prasowy 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, www.terytorialsi.mil.pl

 

 

Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej w intencji Tymbarskiego Tonu oraz przybyłych pielgrzymów

W sobotni wieczór (9.01.2021) w Bazylice Jasnogórskiej została odprawiona Msza święta koncelebrowana w intencji Strażackiej Orkiestry Dętej “Tymbarski Ton”, Wójta i Rady Gminy Tymbark, z podziękowaniem Panu Bogu u Matce Najświętszej za otrzymane łaski w starych roku oraz z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski w nowym roku, Msza św. w intencji wszystkich zmarłych członków orkiestry oraz wszystkich pielgrzymów , którzy pielgrzymowali z orkiestrą przed Twój Cudowny Wizerunek, niech otrzymają radość życia wiecznego oraz Msza Św. w intencji siostry Krystyny, przybyłych pielgrzymów z Tymbarku, Limanowej, Podlopienia, Piekiełka oraz wszystkich sponsorów, przyjaciół orkiestry w prośbą, aby Pan Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami i wynagrodził wszelkie dobro. W koncelebrze Eucharystię sprawował ks. proboszcz Parafii św.Wojciecha w Częstochowie (a także kapelan Solidarności) ks. Ryszard Umański.

Wszystkich Pielgrzymów, w tym księdza  proboszcza Parafii Tymbark ks.dra Jana Banacha, siostrę Krystynę Majko z Rabki, Wójta Gminy Tymbark dra Pawła Ptaszka,  byłego starostę limanowskiego Jana Puchałę oraz prowadzącą portal tymbark.in Irenę Wilczek-Sowa, ale przede wszystkim Strażacką Orkiestrę Dętą Tymbarki Ton z jej kierownikiem Ryszardem Gawronem, bardzo serdecznie przywitał podprzeor Ojciec Wojciech Dec. Przeor podkreślił fakt, iż Orkiestra po raz ósmy pielgrzymuje do Jasnej Pani (i zawsze jest i będzie przez gospodarzy miejsca bardzo mile widziana) , a w tym okresie jest pierwszą grupą, która stanie przed Cudownym Jej Wizerunkiem. 

Homilię wygłosił ks.dr Jan Banach, wprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra “Tymbarki Ton”

IWS

IWS