Zarząd Klubu KS Harnaś Tymbark podsumowuje działalność w latach 2019-2020

Materiał  (i zdjęcia) przygotowany przez Zarząd KS HARNAŚ, a nadesłany przez UG  Tymbark poziomie regionalnym, krajowym i

“Szanowni Państwo.

Spotykamy się w dniu dzisiejszym na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów dotyczącego 2-letniego okresu działalności naszego klubu. Był to trudny i bardzo intensywny okres działalności naszego klubu pod każdym względem, gdzie Zarząd Klubu starał się sprostać nowym wyzwaniom i nie zaprzepaścić dotychczasowego ponad siedemdziesięcioletniego dorobku klubu.

Celem nadrzędnym wszelkich działań było stworzenie optymalnych warunków do uprawiania piłki nożnej poprzez podniesienia poziomu szkolenia, infrastruktury sportowej jak również bardzo ważnym zadaniem Zarządu Klubu Sportowego „Harnaś” było odbudowanie zaufania zawodników, kibiców, środowiska piłkarskiego w Tymbarku oraz wskazanie ogólnej filozofii klubu na przyszłe lata. Zaufanie chcieliśmy odbudować poprzez wdrożenie planu naprawczego opartego na pięciu filarach;

1. Szkolenie zawodników

2. Poprawa bazy sportowej i zaplecza

3. Poprawa finansów

4. Działania marketingowe

5. Współpraca ze szkołami i klubami

Przez te dwa lata trwania kadencji w każdy poniedziałek i piątek w biurze klubu odbywały się zebrania zarządu, na których omawialiśmy przede wszystkim sprawy związane z bieżącą działalnością klubu: sytuacją organizacyjną oraz finansową klubu, remontami na obiekcie oraz pozyskiwaniem sponsorów i możliwości dalszego rozwoju klubu. Zarząd Klubu przez ten okres starał się, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć finansowo i organizacyjnie uczestnictwo drużyn piłkarskich (obecnie jest ich dziewięć) w rozgrywkach mistrzowskich na boiskach trawiastych oraz w okresie zimowym na treningach i turniejach halowych. Równocześnie zajmowaliśmy się również wieloma innymi sprawami takimi jak np.; obchody 70-lecia Harnasia Tymbark, budową ogrodzenia czy budową altany.

Przechodząc do omówienia działalności organizacyjnej zacznijmy od oceny pracy Zarządu Klubu, który w lutym 2019 roku rozpoczął prace w następującym składzie:

1. Jarosława Majeran – Prezes

2. Franciszek Mrózek – Vice-Prezes

3. Artur Matras – Członek Zarządu

4. Andzej Ligas – Członek Zarządu

5. Andrzej Niezabitowski – Członek Zarządu

6. Jan Szczurowski – Członek Zarządu

7. Wojciech Petranowicz – Członek Zarządu

W trakcie trwania kadencji nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Klubu. W związku z pracą zawodową oraz brakiem czasu, pisemną rezygnacje z funkcji prezesa złożył Pan Jarosław Majeran, gdzie jego obowiązki przejął jego zastępca Franciszek Mrózek. Jednocześnie informując, że w miarę wolnego czasu będzie służył pomocą w działalności naszego klubu. W związku z sytuacją na świecie -„Covid 19” zarząd postanowił nie zwoływać zebrania.

W klubie sportowym w Tymbarku w tym okresie zatrudnieni byli na umowę zlecenie; gospodarz obiektu, księgowa jak również 8-mu trenerów pracujących z młodzieżą i seniorami.

Na początku naszego sprawozdania chcieliśmy zaznaczyć bardzo ważną sprawę, że nie mamy zamiaru oceniać pracy poprzedników ani pracujących w Klubie szkoleniowców. Chcemy tylko rzetelnie przedstawić to co zastaliśmy po objęciu jak również to co udało się nam zrobić przez te dwa lata. Każdy punkt w planie naprawczym miał ogromne znaczenie dla nas i dla Klubu sportowego. Nie ukrywamy, że na samym początku pracy wykonaliśmy wspólnie z Komisja Rewizyjną Klubu audyt wewnętrzny w klubie (jest do wglądu każdego kto jest zainteresowany).

Przez okres 2 lat Zarząd Klubu wykonał w czynie społecznym wiele prac na obiekcie sportowym a mianowicie:

– uporządkowanie terenu od strony torów, ogrodzenie, jak również montaż ławek dla zawodników rezerwowych, które były przewrócone i zdemolowane

– wstępne porządkowanie terenu nad trybunami, ratowanie sprzętu sportowego, odnowione i wyremontowane bramki

– niwelacja terenu od strony Piekiełka i przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie

– remont i wymiana ławeczek przed klubem sportowym

– odnowienie, pomalowanie ogrodzenia przed wjazdem na stadion oraz zamontowanie banera

– z pomocą Urzędu Gminy wykonanie remontu szatni, pokoju sędziowskiego i magazynku dla gospodarza

– z pomocą Urzędu Gminy wykonaliśmy odwodnienie wokół stadionu (corocznie solidnie nas zalewało)

– wykonanie stojaków na reklamy na długości boiska

– wykonanie i zamontowanie schodów na balkonie

– obcinanie drzew naprzeciwko szkoły muzycznej i Klubu (brzozy)

– wycięcie drzew zagrażającym bezpieczeństwu wokół stadionu i przy budowie altany

– posadzenie krzewów ozdobnych przy chodniku na trybuny

– załatwienie i zamontowanie elektronicznego zegara na stadionie

– budowa altany na stadionie służąca Klubowi

– dopilnowanie wszystkich formalności i ostateczne uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia na Stadionie

– wykonano już ¾ ogrodzenia wokół stadionu. Planowane jest 340m

– nadanie imienia Józefa Sipaka Stadionowi Harnaś KS Tymbark

– przycięto brzozy przed szkołą muzyczną i klubem

– wykonano piny z okazji 70-lecia klubu.

Szanowni zebrani;

Najważniejszym partnerem i sponsorem Klubu poprzez zadania zlecone, jest Urząd Gminy Tymbark. Z tego miejsca dziękuję Panu Pawłowi Ptaszkowi Wójtowi Gminy Tymbark oraz wszystkim radnym Rady Gminy Tymbark, którzy wspierają corocznie finansowo nasz Klub Sportowy. Na każdym kroku w ostatnim tak trudnym czasie widać Państwa pomoc, życzliwość i zrozumienie. Bardzo Wam teraz dziękuje i wierzę, że wspólnymi siłami zbudujemy coś pięknego w Tymbarku….

Zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że w miarę możliwości rozwoju wszystkich grup młodzieżowych, środki finansowe jakimi dysponuje Klub z różnych dotacji nie są w stanie znacząco podnieść poziomu sportowego w naszym Klubie , czy to pod względem bazy sportowej, czy sprzętu dla wszystkich grup młodzieżowych, czy też pokryć całoroczną pracę trenerów. Treningi odbywają się praktycznie przez 11 miesięcy w ciągu roku z małą przerwą wakacyjną i świąteczną. W chwili obecnej trenuje 9- wieć drużyn, od seniora do skrzata. Sukcesem na pewno jest to że posiadamy we wszystkich kategoriach wiekowych drużyny i teraz tylko spokojna praca z dziećmi może przynieść w niedługim czasie odpowiednie wyniki. Na wyniki sportowe pracuje się wiele lat, więc widząc teraz zaangażowanie trenerów, działaczy, samorządowców możemy być spokojni o przyszłość naszego klubu, również widząc duży napływ dzieci chcący grać w piłkę. Jedynie w seniorach istnieje spora migracja zawodników w starszym wieku ze względu na podejmowaną dalszą nauke, czy studia lub prace zawodową. No niestety nasz klub to zjawisko też nie omija. I dlatego, chcąc optymalne dobre warunki do treningów bardzo ważną sprawą dla Zarządu było staranie się i pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł na działalność Klubu .

Pierwszym takim krokiem, a zarazem dużym sukcesem była w 2019 roku przyznana przez Polski Związek Piłki Nożnej naszemu Klubowi srebrnej odznaki w Certyfikacji PZPN. Pozyskane środki finansowe pozwoliły Klubowi wejście na wyższy poziom szkolenia (ujednolicenia szkolenia w Polsce) jak również stopniowego uzupełniania przez zawodników drużyn młodzieżowych, sprzętu sportowego, organizacje turniejów i obozów sportowych.

Drugim takim programem, który udało nam się pozyskać z Ministerstwa Sportu był program „Klub” , z którego pokryliśmy koszty jednego trenera i zakup dużej bramki aluminiowej oraz sprzęt do treningów.

Trzecim i zarazem ważnym elementem jest współpraca z firmami i przedsiębiorcami z terenu Gminy i nie tylko. Tutaj Firma Maspex – Tymbark jak co roku wspiera finansowo nasz Klub, a w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Klubu ufundowała zegar elektroniczny na stadion i 6 kompletów stroi sportowych. Za to wszystko bardzo im dziękujemy.

Na pewno w ubiegłym roku na specjalne podziękowanie zasługuje firma Joniec, która wspaniale upiększyła nasz obiekt sportowy swoimi produktami. Materiał przekazany na ogrodzenie jest pięknym gestem właściciela Firmy Joniec. Bardzo dziękuję.

W ostatnim okresie KS Tymbark współpracował również z wieloma podmiotami gospodarczymi.

Do naszych nieocenionych partnerów i przyjaciół należą i ufamy że to się nie zmieni;

– Urząd Gminy w Tymbarku

– Sołtys i Rada Sołecka

– Firma Tymbark MWS Sp.z.o.o. SKA

– Firma Joniec

– Firma Uchacz

– Firma Pak-Fol Limanowa

– Firma „Wacor”

– Firma geodezyjna ALFAGEO

– Firma hydrauliczna Hydrokop

– Firma Blachotrapez

– Firma Pneumo-Tir

– Skład budowlany FHU Wilczek w Tymbarku

– Szkółka drzewek owocowych i krzewów – Beta Jamróz

– Firma Wojtas

– Jackówka

– Ochotnicza Straż Pożarna z Tymbarku

– Firma Trans-Bet

– Firma Pawlimex

– Szkoła Podstawowa w Tymbarku

– Usługi Transportowe Przewóz Osób Wojciech Łazarczyk

– Firma Florad

Dziękuje naszym niezawodnym partnerom i sponsorom za pomoc finansową i materialną, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Tymbarku i Piekiełku za współpracę, życzliwość oraz rodzicom naszych sportowców za serdeczną atmosferę i wsparcie, przedstawicielom prasy i mediom za popularyzację naszych imprez i osiągnięć sportowych.

W minionych dwóch latach Zarząd zorganizował następując imprezy:

– Turnieje piłkarskie: Turniej młodzików o Puchar Wójta Gminy Tymbark 2019 r., Turniej Juniorów młodszych o Puchar Wójta Gminy Tymbark 2019 r., Turniej Wakacje z piłką 2020 -orlików, Turniej Mikołajkowy o Kapelusz Harnasia orlików i żaków2020 r., Turniej świąteczny młodzików 2020 r. Tygodniowy obóz sportowy dla dzieci -2020r

– Jubileusz 70-lecia istnienia Klubu

– Mecz oldboy Harnasia Tymbark z MKS Cracovia Kraków z okazji jubileuszu 70-lecia Klubu

– Klubowa Wigilia w 2019 roku oraz spotkanie z św Mikołajem w 2020 roku

Drodzy zebrani;

Praca na rzecz Klubu nie jest łatwa ani prosta szczególnie w dzisiejszych czasach. Za tymi pracami społecznymi na stadionie stali ludzie z Tymbarku i okolic, zawodnicy i trenerzy. Przy budowie altany pracował cały obecny zarząd, zawodnicy i Ci co chcieli pomóc, za to im bardzo dziękuje, bo zawodnicy po meczu młodsi i starsi maja gdzie usiąść i spokojnie porozmawiać. Pani Bożenie Matras dziękuję, za pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu. Panu Wacławowi Szewczykowi bardzo dziękuje za duży wkład w rozwój naszego Klubu dla mnie osobiście to „człowiek orkiestra”. Dziękuje.

Pozwólcie, że w tej części wystąpienia podziękuje za duży wkład pracy społecznej działaczom – Zarządowi Klubowi, kadrze szkoleniowej, zawodnikom, tym wszystkim, którzy pracowali i wspierali nasz Klub w tych niełatwych czasach. Szczególne podziękowania dla Pana Mariana Jaroszyńskiego – powiem krótko trafiliśmy w dziesiątkę, jest to osoba bardzo zaangażowana, odpowiedzialna i sympatyczna.

Jeszcze raz wszystkim z całego serca bardzo dziękuje, a nowemu zarządowi życzę dalszych osiągnięć, zawodnikom i ich trenerom dalszych sukcesów sportowych i godnego reprezentowania naszego ‘Harnasia” Tymbark na stadionach, w kraju jak również na świecie.”

 

 

Podziękowania Ryszarda Gawrona – kierownika Strażackiej Orkiestry Dętej “Tymbarski Ton”

Pragnę w imieniu własnym oraz Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” podziękować wszystkim tym,  dzięki  którym mogliśmy po raz ósmy pielgrzymować na Jasną Górę.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Kustosza Ojca Waldemara Pastusiaka, Pani Bernadetty Miś, Pana Marka Kępińskiego oraz podprzeora Ojca Wojciecha Deca. Dziękuję również siostrze Krystynie Majko.

Szczególne podziękowanie pragnę złożyć Ks.Proboszczowi dr. Janowi Banachowi za poprowadzenie rozważania Apelowego, przewodniczenia Mszy Św. oraz wygłoszenia homilii. Dziękuję Wójtowi Panu dr. Pawłowi Ptaszkowi oraz prezesowi OSP Panu Stanisławowi Przybylskiemu. Dziękuję Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz firmie Tymbark-MWS sp.z.o.o sp.k (pragnę nadmienić, że w tym czasie na koncercie orkiestry gościł jeden z prezesów firmy). Dziękuję wszystkim firmom oraz osobom prywatnym, które przyjmowały nas po kolędzie. Dziękuję również Pani Irenie Wilczek-Sowa, która dba aby pozostała pamiątka po każdym wydarzeniu.

Na koniec pragnę podziękować koleżankom i kolegom z Orkiestry za pracę społeczną na rzecz naszej Małej Ojczyzny oraz Kapelmistrzowi Andrzejowi Głowie, bo bez Was nie było by takiej Pielgrzymki.

Jeśli kogoś pominąłem to przepraszam.

Wszystkim za każde najmniejsze dobro i hojność niech Pan Bóg hojnie wynagrodzi.        

BÓG ZAPŁAĆ!!!

Kierownik Strażackiej Orkiestry Dętej ”Tymbarski Ton”

Ryszard Gawron

“TYMBARSKI TON JEDNAK KOLĘDUJE” – Biuro Prasowe Jasnej Góry o pielgrzymce “Tymbarskiego Tonu”

Materiał o pielgrzymce “Tymbarskiego Tonu” z portalu “www.jasnagora.com”

  1. screen z materiału filmowego www.jasnagora.com

“Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” z Tymbarku, miejscowości na Ziemi Limanowskiej, kolędowała na Jasnej Górze w sobotę, 9 stycznia. Przyjechali członkowie Orkiestry, głównie ludzie młodzi, ale także część parafian z proboszczem i przedstawiciele władz gminy z wójtem.

W reżimie sanitarnym, i w mniejszej niż zwykle liczbie osób – ale dotarli, bo, jak mówią, czuli wielką potrzebę. Zagrali i zaśpiewali podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego, mieli także swoją Mszę św. w bazylice. Kolędowanie „Tymbarskiego Tonu” w jasnogórskim sanktuarium jest już tradycją, i dlatego pomimo pandemii i z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych, przybyli do Matki Bożej, by prosić o Boże błogosławieństwo dla członków Orkiestry oraz ich rodzin i najbliższych. W modlitwach pamiętają również o zmarłych muzykach z Orkiestry.

„Chcemy kolędować – tradycyjne kolędy i pastorałki z naszego terenu, już trochę od gór, może nie ‘od samiuśkich Tater’, ale to serce Beskidu Wyspowego, więc będziemy kolędować Matce Bożej i Dzieciątku z serca, i jak znam naszą Orkiestrę, to głośno” – mówi ks. Jan Banach, proboszcz par. Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Tymbarku w powiecie limanowskim.

„Jest już tradycją, bo to ósmy rok, kiedy Strażacka Orkiestra Dęta ‘Tymbarski Ton’ pielgrzymuje wraz z rodzinami do tronu Jasnogórskiej Pani – dodaje ks. proboszcz – Myślę, że to było taką ambicją, żebyśmy przyjechali – w tym roku, takim trudnym, kiedy różne przeszkody stoją na pielgrzymowaniu, kiedy także nasza Tarnowska Piesza Pielgrzymka nie przyszła w takiej normalnej formie. I udało się, dzięki Bogu”.

„To jest zawsze takie miejsce, gdzie się przyjeżdża jak do Mamy, i każdy tu przywozi swoje intencje, swoje sprawy w sercu skryte, ale także te wspólne – bo też i w gminie, i parafii udało się wiele rzeczy, mimo tego trudnego roku, przeprowadzić. Ja jako proboszcz chcę tak szczególnie dziękować za zdrowe rodziny, zdrowo myślące, jeszcze silne wiarą, tradycją, to jest na pewno skarb tamtej ziemi. No i przyjeżdżamy jak do Mamy, żeby się przytulić, poprosić o łaski, i Jej opiekę na następny rok” – mówi ks. Jan Banach.

Orkiestra istnieje już 27 lat. Jej dyrygentem jest Andrzej Głowa, a kierownikiem Ryszard Gawron.

„Po raz ósmy przyjeżdżamy przed Cudowny Obraz, by dziękować Matce Najświętszej za miniony rok i prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w nowym roku – mówi Ryszard Gawron, kierownik Orkiestry – Każdy z nas przyjeżdża dziękować i prosić Matkę Najświętszą, by chroniła nas od nieszczęść i obdarzała potrzebnymi łaskami. W tym minionym roku, gdzie wszystko było wielką niewiadomą, tym bardziej czujemy taką potrzebę. Pomimo obostrzeń – a przestrzegamy wszelkie reżimy sanitarne – jesteśmy tu dzisiaj. I tak sobie myślę, że Pan Bóg to raczej uzdrawia, a nie zaraża”.

„To Orkiestra wywodząca się z grona strażaków, ale nie tylko. Liczy na co dzień kilkadziesiąt osób, od tych najmłodszych w wieku szkolnych, po doświadczonych muzyków – mówi wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek – l łączy w sobie pokolenia, łączy tradycje muzykowania, i podczas świąt religijnych, ale także podczas świąt państwowych. Orkiestra jest zawsze z nami na Tymbarskim rynku, zawsze uświetnia uroczystości samorządowe i państwowe”. „To jest nasza taka radość, że jest bardzo dużo młodzieży, dzieci. Gro orkiestry to są osoby młode. W Tymbarku i w sąsiedniej miejscowości, w Dobrej, jest szkoła muzyczna, i to jest taki rezerwuar dla zdolnej młodzieży umiejącej grać, która chce znaleźć miejsce w orkiestrze” – dodaje ks. proboszcz.

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę była zupełnie inna, niż do tej pory, i na pewno zapadnie w serca tymbarskim pielgrzymom. „W tej zimowej scenerii, i przy tej pustce, jest ta Jasna Góra jakoś inna. Dobrze, że Matka Boża jest ta sama” – uśmiecha się ks. Jan Banach.

Orkiestra uczestniczyła we Mszy św. o godz. 19.00 w jasnogórskiej bazylice. Eucharystii przewodniczył ks. Jan Banach, proboszcz Parafii Tymbark. Po Mszy św. „Tymbarski Ton” dał koncert kolęd.

Orkiestra pozostała również na Apelu Jasnogórskim. Rozważanie apelowe poprowadził ks. Jan Banach.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr
2021-01-11, poniedziałek, godz. 12.20″