Informacja dotycząca dowozu do punktu szczepień

W związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego (treść decyzji), Urząd Gminy w Tymbarku uprzejmie informuje, że osoby zdecydowane na szczepienia, mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osoby niepełnosprawne, proszone są o kontakt telefoniczny z tutejszym urzędem gminy pod numerami: 18 33 25 637, 18 33 25 638 oraz na adres e:mailowy ug.tymbark@tymbark.pl celem zorganizowania transportu.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punku szczepień).

Paweł Ptaszek

Wójt Gminy Tymbark

 

Wójt Gościem Radia RDN

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek był dziś gościem porannej audycji Radia RDN Nowy Sącz “Słowo za słowo”. Zapraszamy do obejrzenia relacji, wśród tematów poruszanych podczas rozmowy pojawiło się m.in. podsumowanie działań inwestycyjnych w roku 2020 oraz budżet Gminy Tymbark na rok 2021.

Informacja: UG Tymbark 

Opłata śmieciowa – informacje

Urząd Gminy w Tymbarki informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 roku uległy zmianie indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowe indywidualne numery rachunków za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą aktywne tylko do dnia 31.03.2021 roku.

Bardzo prosimy przy dokonywaniu płatności o wprowadzenie poprawnego (nowego) numeru rachunku bankowego i właściwe opisanie przelewu (imię i nazwisko podatnika oraz adres). Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 33 25 637 wew. 36.

Ponadto informujemy, że kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 nie uległa zmianie. A zatem opłata za odpady segregowane wynosi 20 zł od osoby,  a w przypadku posiadania kompostownika 19 zł od osoby.

Przypominamy również o terminowym uiszczaniu opłat za odpady komunalne.
Terminy płatności poszczególnych rat przypadają na:

  • Rata 1 – 31.01.2021 r.
  • Rata 2 – 30.04.2021 r.
  • Rata 3 – 31.07.2021 r.
  • Rata 4 – 31.10.2021 r.

Informacja: UG Tymbark

zdjęcie ilustracyjne