Wójt odebrał promesę na budowę PSZOKu

12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się wręczenia czeków potwierdzających przyznanie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego dokonał Wicewojewoda Józef Leśniak wraz z Posłem Wiesławem Janczykiem i Posłanką Anną Paluch.

Wśród gmin, które otrzymały wsparcie znalazła się także Gmina Tymbark, która pozyskała 700 000 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a czek odebrał Gospodarz Gminy Wójt Paweł Ptaszek.

Przypomnijmy, że punkt powstanie na terenie ZGK w Podłopieniu. Inwestycja obejmuje wykonanie placu utwardzonego z wiatą pod kontenery, który stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową. Realizacja PSZOK obejmie wykonanie niezbędnych sieci i instalacji, monitoringu, ogrodzenia, a także zakup kontenerów, pojemników na odpady i wagi.

Informacja i zdjęcie: UG Tymbark 

Ksiądz prałat dr Tomasz Atłas zakończył 10-letnią posługę Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. Z tej okazji abp Stanisław Gądecki złożył księdzu Tomaszowi podziękowania

Ksiądz prałat dr Tomasz Atłas zakończył dzisiaj dziesięcioletnią posługę Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. Z tej okazji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki złożył Księdzu Tomaszowi serdeczne podziękowania za  zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości  misyjnej w Kościele w Polsce.

Poniżej treść podziękowań:

Warszawa, dnia 14 stycznia 2021 roku

Czcigodny Księże Prałacie,

„Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze, według planu Ojca, z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego. Tak rozumiane zaangażowanie misyjne jest fundamentalne dla wspólnoty chrześcijańskiej (…). Misja, jako dzieło Boże w ludzkiej historii, nie jest zwykłym narzędziem, ale wydarzeniem, które oddaje wszystkich do dyspozycji Ewangelii i Ducha Świętego”.

Pierwsze zdania Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych przypominają o jednej z fundamentalnych charakterystyk wspólnoty wierzących i zarazem każdego człowieka wierzącego – misyjność. Uczeń Chrystusa jest tym, który nie zatrzymuje dla siebie przesłania Ewangelii, ale z radością pragnie dzielić się nim z wszystkimi. To nie tylko obowiązek, to zaszczyt. Dzielić się Ewangelią nie znaczy po prostu dzielić się „czymś”. To znaczy się dzielić się „Kimś” – to znaczy samym Chrystusem. Choć wydawałoby się, że to prawda oczywista, dla wielu wierzących działalność misyjna to nie ich „sprawa”.

Właśnie dlatego powstały Papieskie Dzieła Misyjne, aby uświadamiać że nie ma ducha chrześcijaństwa bez ducha misyjności; aby służyć formacji misyjnej Ludu Wierzącego, i aby zapalać w nim pragnienie głoszenia Słowa po krańce ziemi. Dokonuje się to w ramach struktur  PDM, czyli Papieskiego Dzieł Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz Papieskiej Unii Misyjnej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym jak najserdeczniej podziękować Księdzu Prałatowi za wieloletnią posługę  Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i za zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości  misyjnej w Kościele w Polsce. Wieloletnia posługa Księdza Prałata nie tylko wpisuje się w merytoryczną i pełną oddania pracę Księdza poprzedników, ale zostawia swój charakterystyczny rys – pracowitość i pogodę ducha. Obok cnoty wiary to dwie niezbędne cechy każdego chrześcijanina, a zwłaszcza misjonarza: pracowitość i pogoda ducha.

Ufam, że następca Księdza Prałata wpisze się w to ważne dzieło Kościoła Powszechnego, z równie wielką miłością do Kościoła,  zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Na wykonywanie kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego, z serca błogosławię.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

źródło informacji i zdjęcia: www.episkopat.pl  

ks.prałat Tomasz Atłas, Tymbark, Msza św. w dniu Parafialnej Kolędy Misyjnej (3.01.2021)